Broj 51

Poznati

  • NAJVOLJENIJA SRPSKA CARICA

    Milica je prema svedočenju biografa bila „svakim vrlinama ukrašena, blagorazumna, mužeumna, milostiva, štedra, tiha i svakom dobrom naravi ispunjena"

  • TAJKUNI TAMANE JAGANJCE

    Eva Ras smatra da je ljubav precenjena, da inspiracija ne znači ništa bez delanja i da je nada pobeda iluzije nad razumom. Uprkos stvarnosti, nije zaboravila da sanja. Njena kuća je puna nepročitanih knjiga što je, kako Eva kaže, dokaz da mnogo čita, ali da oči uvek žele više nego što mogu i na javi i u snu