Broj 308

O nama

Koncept STIL Magazina je baziran na svim temama koje su predmet interesovanja žena.

Vrsta novina: Ženski magazin
Periodika: Nedeljnik
Tiraž: 135 000
Cena: 29 RSD
Izlazi od: 01.01.2007.


Ko čita Stil Magazin?

  ● Prosečna žena koja živi u Srbiji
  ● žena od 25 godina, pa naviše
  ● žena čija materijalna primanja nisu velika i kojoj reklama pomaže pri odluci o kupovini
  ● žena koja se raduje poklonima koje delimo
  ● žena koja kuvanje smatra umetnošću
  ● žena koja ima interesovanja za tuđaiskustva
  ● žena koja brine o svom zdravlju
  ● žena koja voli putovanja...
  ● ali i svi oni koji žele da upoznaju i razumeju žene