Broj 308

Impressum

Osnivač:
Kurir info d.o.o. Vlajkovićeva 8, 11000 Beograd

Pokretač:
Raja Rodić

Direktor: 
Natalija Rodić

Zamenik direktora:
Mina Božović 

Glavni i odgovorni urednik:
Dragana Rodić

Zamenik glavnog i odgovornog urednika:
Ana Ostojić

Novinari i saradnici:
Milica Prelević
Suzana Obradović
Ivana Stanković
Žaklina Milenković
Maja Čanović
Branislava Antović
Jovan Pokrajac
Tijana Stamenković

Lektor i korektor:
Jevrem Živanović

DTP:
Veroljub Nikolić

Poslovni sekretar:
Gordana Simić

WEB: Marko Mitrović