Broj 308

JARAC

 JARAC

Posao
Pokušajte da budete malo fleksibilniji i da prihvatite sugestije i mišljenja osoba oko vas, mogli biste imati koristi od toga. Još uvek ste u povoljnom periodu za novac i to u prvom delu ovog perioda. Prihvatite poslovni rizik.

Ljubav
Svesni ste da ste za svog partnera centar sveta i na neki način se igrate njegovim emocijama. Dajete sebi veliku slobodu, ali stanite na vreme. Ne igrajte se vatrom već mu pružite podršku koju od vas s pravom očekuje.

Zdravlje
Odlično.