Broj 95
Početna > Lepi i zdravi > NEVIDLJIVI NEPRIJATELJ ŽENA

Prevencija malignih oboljenja grlića materice

NEVIDLJIVI NEPRIJATELJ ŽENA

Lečenje promena na grliću materice je problem u svim zemljama sveta, kako u onim visoko razvijenim tako i u veoma siromašnim. S obzirom na to da je Srbija zemlja sa najvećom stopom obolevanja od malignih neoplazmi grlića materice u svetu, ovaj problem zaslužuje posebnu pažnju

Postoji veliki broj vrsta promena na grliću materice, a svaku od njih bi trebalo lečiti. Neke od tih promena bi trebalo radikalno hirurški otkloniti i otklonjeni deo poslati na histopatološki pregled da se najtačnijom dijagnozom utvrdi postoje li u promeni ćelije koje su potencijalna opasnost za nastanak maligniteta.
U SAD, Rusiji i svim zemljama visokog tehnološkog napretka počela je da se koristi savremena tehnologija - LLETZ (Large Loop Excision of the Transformation Zone) metoda u rešavanju ove rasprostranjene ginekološke patologije.

Redovne kontrole
Kod nas je najčešće sve prepušteno savesti žene da kontroliše svoje zdravlje, a pošto mi nismo disciplinovana nacija, najveći broj žena se kasno javi na pregled. Ukoliko se pojavi promena, pacijentkinja treba da se kontroliše i prati godinama. U tom praćenju bolesti se izgubi veliki broj života, što zbog neadekvatnog lečenja lekara, što zbog nemara samog pacijenta. Teorija „Vidi i leči" umesto „Vidi i kontroliši" omogućava da se promena koja postoji na grliću materice odmah leči, eliminiše i pošalje na patohistološku kontrolu ne bi li se sprečio malignitet.

Nove tehnologije
Nakon razvoja nove tehnologije u hirurgiji su se desile znatne promene u načinu rada, postupaka u toku operacije, a time je došlo do velikog napretka operativne tehnike. Postoji mišljenje da sada konizaciju treba raditi samo u onim slučajevima kada je potvrđeno da se radi o premalignim promenama, kada se nesumljivo zna da će doći, ukoliko se konizacija ne uradi, do maligne promene na grliću materice. Listu indikacija bi trebalo proširiti i na one slučajeve kada na grliću postoji velika promena u vidu hronične upale grlića materice, a pogotovo kada postoje teže kolposkopske slike. Takve promene izazivaju i funkcionalne smetnje. Intervenciju bi trebalo uraditi i zato što sve te promene na grliću materice imaju za posledicu stvaranje velike sekrecije i pojačan vaginalni sekret, koji ženi stvara probleme i onemogućava joj adekvatno održavanje higijene polnih organa.

Kako se radi?
Radiotalasna hirurgija ima do sada najveće uspehe. Mnogo je uspešnija od dosadašnje elektrohirurgije, laserske i ultrazvučne hirurgije, predstavlja veliki hit i na istoku i na zapadu. Konizacija omčom je potpuno nov način konizacije, za razliku od klasične koja se radi skalpelom.
Konizacija omčom se radi aparatom sa visikofrekventnom strujom. Aktivna elektroda koja seče tkivo (omča) je konstruisana da tkivo grlića materice iseče pravilno, tako da nije potrebno naknadno rekonstruisati ivice zdravog tkiva, niti ih ušivati koncem kao što je to bilo kod klasične operacije skalpelom. Operacija je znatno komfornija u poređenju sa operacijom na klasičan način jer ne zahteva 7-10 dana bolničkog lečenja i mesec dana postoperativnog mirovanja. U mnogome je eliminisan rizik od krvavljenja u odnosu na klasičnu operaciju. Nakon operacije je u potpunosti zadržan fiziološki izgled grlića i njegova funkcija. Intervencija se radi ambulantno, traje samo nekoliko minuta, bezbolna je i ima prednosti nad svim dosadašnjim metodama.