Broj 90
Početna > Zanimljivosti > ALKOHOLIZAM

Bolest savremenog društva

ALKOHOLIZAM

Pored cigareta i droga, alkoholizam je jedna od tri najveće bolesti zavisnosti. Definiše se kao devijantan oblik ponašanja, koji nastaje usled dugotrajnog uzimanja prekomerne količine alkohola

Ljudi su počeli da piju alkohol pre oko 7000 godina. Pronađeni su ostaci grnčarije iz ovog vremena sa ostacima piva i vina. Neka plemena u Aziji su pravila alkoholna pića od kobiljeg mleka koje su ostavljali da prevri. U Indiji i Africi još u davna vremena vino se pravilo od palme. Vinova loza je iz svoje postojbine, južno od Kaspijskog jezera preko Male Azije prenesena u Grčku, a odatle po čitavom svetu. Neki narodi, među kojima Rimljani i Grci, imali su i svog boga vina. Stari narodi su verovali da su alkoholna pića proizvodi bogova ili od boga data, te da im mogu pomoći u borbi s nepoznatim silama, nedaćama i bolestima. U Sparti, prema naredbi kralja, pijancima su odsecane noge, dok je rimska država svojim zakonima posebno zabranjivala opijanje ljudima mlađim od 30 godina, jer se smatralo da su te godine najvažnije za stvaranje porodice i potpuno fizičko i intelektualno sazrevanje. U Grčkoj i Rimu alkohol je odigrao važnu ulogu u medicinske i religijske svrhe. Hipokrat, jedan od najznačajnijih lekara starih Grka, zagovarao je lekovito delovanje vina. Međutim, on je pisao: „Pijanstvo je umišljeno, samovoljno izazivanje ludila.”
Toksično dejstvo na organizam
Alkohol toksično deluje na jetru, što se pojačava i slabom ishranom kao posledicom gubitka apetita zbog preteranog uzimanja alkohola. Najznačajnija oštećenja organa kod alkoholičara su ciroza (alkoholna bolest jetre), periferna neuropatija (oštećenja završetaka nerava), oštećenje mozga, kardiomiopatija (bolest srčanog mišića), najčešće u kombinaciji s aritmijama (poremećaj srčanog ritma), gastritis (bolest želuca), a može se javiti i upala gušterače.
Alkohol u manjoj količini deluje na kontrolu i norme ponašanja. U većoj količini usporava reflekse, menja normalno mišljenje, dovodi do nerazumljivog govora i ošamućuje svest. U velikoj količini dovodi do nesvesnog stanja, a ponekad i do smrti.
Šta svako treba da zna o alkoholizmu
Alkoholizam je bolest koja nastaje zbog nekontrolisane i redovne upotrebe alkoholnih pića. Alkoholičar je osoba koja nije u stanju da kontroliše pijenje alkohola. Takva osoba ima poteškoća u porodici, na radnom mestu i sa samim sobom. Alkohol deluje na sledeći način:
1. Uništava osobu koja pije: remeti život, uništava samopoštovanje i poštovanje od strane drugih, napada zdravlje, sigurnost, sreću, skraćuje život.
2. Oštećuje porodicu: dovodi do siromaštva, bolesti, razvoda, kriminala, samoubistva, onemogućuje razvoj dece, brigu za njih i njihovu budućnost.
3. Šteti radnom uspehu: smanjuje efikasnost na poslu, dovodi do lažnog osećanja boljeg rada, povećava broj nesreća na radu, dovodi u opasnost ostale iz svoje okoline, deluje štetno na moral i polet drugih u radnoj sredini.
Apstinencija
Alkoholizam se može lečiti, a najvažnije u lečenju je ostvariti uzdržavanje, tj. apstinenciju. To se može ostvariti samo telesnim i psihijatrijskim lečenjem, ako alkoholičar hoće da ozdravi. Simptomi apstinencije obično počinju 12 do 48 sati nakon prekida unosa, a uključuju drhtavicu, slabost, znojenje... Javljaju se i alkoholne halucinacije nakon naglog prekida dugotrajnog uzimanja alkohola. Pojava halucinacija obično prethodi delirijum tremensu, koji počinje 48 do 72 sata nakon prekida uzimanja alkohola, a manifestuje se napadima teskobnosti, depresijom, zbunjenošću, lošim snom, jakim znojenjem. Lečenje delirijum tremensa mora biti u bolnici i uključuje opštu negu, rehidrataciju, lečenje neurolepticima i visokim dozama vitamina, posebno B-kompleksa. Detoksikacija se sprovodi prestankom uzimanja alkohola, ispravljanjem alkoholne neuhranjenosti, a onda mora da usledi i psihosocijalna terapija kako bi se promenilo ponašanje bolesnika i sprečilo ponovno posezanje za prekomernom konzumacijom alkohola. Lečenje uvek uključuje učešće porodice i naglasak je na uspostavljanju apstinencije i izmeni ponašanja, i alkoholičara i porodice.

Alkohol i trudnoća
Za vreme trudnoće ne treba piti alkohol zato što može doći do pobačaja, deformacije i prevremenog porođaja. Svaka žena koja zna da ne može da odoli prekomernoj čašici alkoholnog pića, mora da pazi da ne ostane trudna i da, ukoliko želi dete, mora da prestane sa pićem.

Deca u porodici u kojoj se pije
Deca u porodici u kojoj se preterano pije odrastaju bez ljubavi, što može da izazove psihičke smetnje od blažih neurotskih tegoba do težih psihotičnih stanja. Mnoga deca alkoholičara se povlače u sebe, maštaju i zbog toga se kasnije teže snalaze u realnom životu. Šta će od deteta alkoholičara postati, zavisi i od predispozicije i koju frustraciju je dete ponelo sa sobom.

Alkoholičarska porodica
Emocionalni odnosi u alkoholičarskoj porodici variraju od ljubavi do mržnje i praćeni su agresivnošću. Dolazi do zamene autoriteta, a komunikacije su nejasne i svedene na minimum. Porodicu zaobilaze i izbegavaju svi, i prijatelji i rodbina. Deca ne dobijaju sigurnost i ljubav i najčešće su predmet roditeljske manipulacije. Ti mališani su budući odrasli ljudi na kojima se ogledaju dalekosežne posledice alkoholizma.

Alkoholizam i mladi
Sve je veći broj mladih koji piju alkohol iz želje da imitiraju odrasle ili da reše neke probleme i ljubavne jade. Alkohol narušava zdravlje čoveka i dovodi do organskih poremećaja i vegetativnih smetnji. Deluje na nervni sistem, a štetna dejstva su mnogobrojna, između ostalog, gubi se interes za školu, zdravu zabavu i razonodu. Alkoholizam je vrlo često uzrok delinkvencije kod omladine.

Žene koje piju
Sve je veći broj žena koje piju, a kao jedan od glavnih razloga je pojava sve većeg broja sladunjavih pića čiji je ukus privlačan, a dejstvo veoma jako. Mlade devojke su naročito ugrožene jer kod njih još uvek nije razvijen enzim koji razgrađuje alkohol. Likeri i slatki napici izazivaju veću zavisnost od ostalih pića.

Alkohol i sport
Nije dobro mešati alkohol i sport zato što može izazvati mnogo problema pri fizičkim naporima i smanjiti izdržljivost organizma. Alkohol utiče na nervni sistem i usporava reakcije, preciznost i ravnotežu. Češće su sportske povrede kod sportista koji konzumiraju alkohol, zato što dolazi do grčenja mišića, a oporavak je znatno duži nego kod ostalih sportista.

Dugotrajne posledice opijanja
1. Remeti ishranu: Alkohol nije hrana. Organizmu treba hrana, a ne može da je uzima dok je u njemu alkohol. Organizam zbog toga slabi.
2. Oštećuje organizam: mozak i nerve, srce, bubrege, jetru i želudac.
3. Dovodi do duševnih poremećaja: straha, ludila, otupljenja i halucinacija.

Pripremila Milica Prelević