Broj 87
Početna > Lepi i zdravi > VEDRE MISLI ZA ZDRAVIJI ŽIVOT

Optimizam

VEDRE MISLI ZA ZDRAVIJI ŽIVOT

Poznato je da optimizam može da poboljša stanje organizma, pozitivno utiče na imuni sistem i olakša neke bolesti. Naučite da mislite i živite pozitivno!

Rezultati novog istraživanja potvrđuju pretpostavku da je optimizam karakterna osobina s dubokim, neurološkim korenima. Naučnici su otkrili da mozak optimista daje drugačiju sliku tokom snimanja skenerom od onih koji sve vide crno kada razmišljaju o događajima u budućnosti. Razlika između optimista i pesimista posebno je primetna u delovima mozga koji se dovode u vezu s depresijom. Ista područja koja ne funkcionišu na pravi način kod depresivnih osoba vrlo su aktivna kada ljudi razmišljaju o pozitivnim dešavanjima. Tokom istraživanja naučnici su tražili od ispitanika da misle na određene situacije i događaje, pozitivne i negativne, kao što su dobijanje nagrade ili raskid emotivne veze. Ispitanici su tokom skeniranja mozga razmišljali o prošlim događanjima kao i onima koji bi verovatno mogli da se ostvare u budućnosti. Nakon toga popunjavali su upitnik na osnovu kojeg je određivan nivo optimizma. Pokazalo se da su, kada bi ispitanici razmišljali o pozitivnim dešavanjima u budućnosti, dva regiona u mozgu postajala mnogo aktivnija nego u slučaju negativnih događaja.
Optimizam motiviše
Sve je jasnije da optimistički stav ima veliki uticaj na fizičko zdravlje. Optimizam motiviše pojedince da u potpunosti preuzmu kontrolu nad svojim životom, dok depresija ima suprotan efekat. Problem s depresijom je u tome što su ljudi toliko pesimistični da se ne uključuju u akcije koje bi mogle da učine njihov život boljim.
Na primer, oni koji fatalistički razmišljaju o kanceru izlažu se većem riziku da dobiju rak jer ne preduzimaju preventivne mere kao što su pravilna, uravnotežena ishrana ili prestanak pušenja. Na drugoj strani, istraživanje kojim je obuhvaćeno 999 muškaraca i žena u trećem dobu pokazalo je da optimizam u velikoj meri smanjuje rizik od smrti od kardiovaskularnih oboljenja. Prava priroda veze između optimizma i dobrog zdravlja još nije do kraja razjašnjena. Smatra se da optimisti, nasuprot pesimistima, više vode računa o svom zdravlju jer veruju u potencijalno pozitivan ishod. Druga pretpostavka kaže da su optimisti otvoreniji i grade bolje i veće mreže poznanika i prijatelja, što se povezuje s dugovečnošću.