Broj 87
Početna > Zanimljivosti > PRIPREMITE MALIŠANE ZA ŠKOLU

Deca i škola

PRIPREMITE MALIŠANE ZA ŠKOLU

Polazak u školu predstavlja veliki korak u životu deteta, ali i njegovih roditelja. To je provera detetovih intelektualnih, emocionalnih i socijalnih sposobnosti, ali je i jedna od najvećih promena u njegovom životu

Već za nekoliko dana, vaše dete polazi u školu. Polazak u prvi razred ozbiljna je provera ne samo deteta već i roditelja i može za dete da bude vrlo stresan. Količina stresa i vreme potrebno da se dete prilagodi u novoj sredini može se znatno smanjiti ako roditelji na odgovarajući, pravilan način pripreme dete. Polazak u školu je zaista značajan doživljaj za dete. Od prvog utiska deteta u školi zavisi uspešnost njegovog celokupnog daljeg školovanja, pa se može smatrati i presudnim trenutkom za ceo život. Polaskom deteta u školu, krug oko njega se širi i igra prestaje, a učenje polako postaje njegova osnovna aktivnost. Dete će napredovati u školi i lepo će se osećati u društvu svojih vršnjaka ako mu formirate pozitivan odnos prema školi, obavezama koje ga čekaju, učiteljici, prijateljima...
 
  Šta je važno kod pripreme?
  Dete mora da dostigne određeni nivo saznajnog, emotivnog i socijalnog razvoja, mora da ima razvijene određene kulturno-higijenske i radne navike kako bi moglo da obavlja zadatke koje mu škola postavlja. Razvijte pozitivne stavove deteta prema školi i učitelju - to znači da nikada nećete dete plašiti školom niti mu pretiti njegovom učiteljicom ili učiteljem. O školi pričajte kao o mestu na kome će dete puno naučiti, postati pametnije, raditi zanimljive stvari. Nemojte graditi sliku idealnog učitelja, već sliku realnog čoveka koji pomaže deci da nauče mnoge zanimljive stvari. Naučite dete da upoređuje i procenjuje - dete morate upoznati s tim da će ga u školi ocenjivati i upoređivati s drugom decom, ono ne sme ni da pomisli da će njegova uspešnost uticati na vašu ljubav prema njemu. Naviknite dete na situacije procenjivanja. Upoređujte ga povremeno s drugom decom (da je neko dete veće od njega, neko teže ili lakše), ali mu pri tom uvek pokažite da najviše volite njega.
 
  Razvijte radne navike deteta
  Odredite detetu prostor za rad i učenje - vrlo je važno da dete ima vreme i prostor za rad, na kome će moći u miru da uči i piše svoje zadatke. Važno je da to bude uvek isto vreme, da ga dete doživi kao svoj prostor za rad, da na njemu nema puno sadržaja koji će odvlačiti njegovu pažnju. Na vreme obavestite dete o svim promenama koje slede: da će ostajati samo u kući, da će se samo kretati ulicama i objasnite mu kako, da će se samo oblačiti za školu i slično.
 
  Uvežbajte s detetom put do škole
  Naučite dete da zna svoju adresu stanovanja, da zna gde mu roditelji rade i da zna brojeve telefona roditelja. Dajte mu mali adresar u kojem će te sve važne informacije napisati.
 
  Emocionalna i socijalna zrelost
  Dete mora da zna da kontroliše svoje emocije, mora biti sposobno i spremno da sarađuje s drugim osobama, a konflikte da rešava na socijalno prihvatljiv način. Dete koje je spremno za početak školovanja ima pozitivan stav prema školi, raduje se tome kao dokazu svoje odraslosti i zrelosti. Ovaj stav treba podržavati jer olakšava učenje i prihvatanje obaveza kao i savladavanje poteškoća. Zato, obavestite i pripremite dete na vreme o promenama u njegovom životu koje će se dogoditi kada krene u školu.