Broj 84
Početna > Lepi i zdravi > KISEONIK KAO LEK

Hiperbarična medicina

KISEONIK KAO LEK

Hiperbarična medicina se zasniva na jednom leku: čistom kiseoniku koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog, u specijalnim uređajima - hiperbaričnim komorama

Hiperbarične komore, iako prvenstveno instalirane za edukaciju i kondicione pripreme ronilaca i podmorničara Ratne mornarice, kao i za saniranje ronilačkih udesa, sve više se koriste i kao pomoćna terapija u lečenju bolesti u čijoj osnovi leži loša arterijska cirkulacija. Dobri rezultati se postižu kod lečenja dijabetičara, rana koje sporo zarastaju, gasne gangrene, edema mozga, migrene, multiple skleroze (u ranoj fazi oboljenja) i dekompresione bolesti. Kiseonik je neophodan za odvijanje svih životnih procesa - to je osnovna supstanca života. Blagovremena primena kiseonika pod pritiskom (HBO) sprečava oštećenje ćelija, a organizam dovodi do izlečenja, regeneracije i oporavka.
  Kada je otkrivena hiperbarična komora
  Terapijsko dejstvo kiseonika poznato je od njegovog otkrivanja oko 1750. godine. Od tada je korišćen više nego bilo koji terapijski supstrat poznat čoveku. Primenjivan u svim bolnicama sveta pomoću katetera, kiseoničkog šatora, maski, injekcija, inkubatora, lokalnih aplikacija, a samo u specijalizovanim institucijama u posebnim uređajima, hiperbaričnim komorama.
  Šta sve leči
  Dekompresiona bolest, gasna embolija, gasna gangrena, trovanje ugljen-monoksidom, moždani i srčani infarkt nakon akutne faze, opekotine, bolesti arterija i vena: arterioskleroza, Rejnoova i Burgerova bolest, tromboembolije, venski ulkusi, angina pektoris, vaskulitisi kod autoimunih bolesti, migrene i druge glavobolje, vaskularna impotencija i vaskularni sterilitet, šećerna bolest i komplikacije šećerne bolesti (oštećenje krvnih sudova, gangrene i ishemije, oštećenje vida, oštećenje bubrega), akutna psorijaza, arterijski i venski ulkusi, želudačni i duodenalni ulkusi, ulcerozni i pseudomembranozni kolitisi, virusni, toksični i infektivni hepatitisi, ciroza jetre, reumatoidni artritis, bronhijalna astma, multipla skleroza, sindromi kranijalnih nerava, skleroderma, staračka demencija i Parkinsonov sindrom, akutna gluvoća, Menijeov sindrom i vrtoglavice vaskularnog porekla, herpes simpleks i zoster, akutna ishemija retine i retinalni arteritisi.
  Priprema pacijenta
  Pre ulaska u hiperbaričnu komoru treba oprati kosu i telo, posle čega ne treba koristiti nijedan kozmetički preparat (mirisi, kreme, šminka, lak za kosu i čak lak za nokte). Obrijati bradu i skratiti brkove, tako da ne ometaju stavljanje maske za kiseonik. Poželjno je biti obučen u 100 odsto pamučnu odeću (bez sintetike, svile ili vune). Za vreme HBO u ishrani izostaviti namirnice koje nadimaju ili neugodno mirišu, kao i sredstva koja smanjuju uračunljivost (alkohol, opojna sredstva...). Zbog mogućeg znojenja ili drugih potreba svakako ponesite pamučnu maramicu ili mali peškir.
  Pre ulaska u komoru
  Dobro proučiti pismena uputstva za boravak. Neophodna protetska pomagala (npr. pejsmejker, srčani zalisci, slušna proteza i sl.) moraju imati atest za funkcionisanje u hiperbaričnim uslovima i o postojanju istih obavezno obavestiti osoblje. Skinuti mobilne zubne proteze, očna sočiva i druga pomagala. Eventualne rane treba da budu prekrivene samo suvom sterilnom gazom ili ovlaženim vodenim rastvorom sredstava koja ne isparavaju i nisu ni u jednom obliku zapaljiva. Džepove treba isprazniti i, sem pamučne maramice ili peškira, ne unositi ništa u komoru.
  Tokom boravka
  U ustima ne sme ništa da se ima (bez guma za žvakanje ili bombona). Tokom promena pritiska bolesnici započinju razgovor s pratiocem samo ako imaju tegobe. Kada je pritisak stabilan, dopušta se međusobni razgovor. Masku za disanje kiseonika samo priljubiti na lice, a pratilac je obavezan da je fiksira i da otvori ventile udaha i izdaha. Paziti da maska sve vreme udisanja kiseonika dobro prileže, jer samo tako ćete zaista udisati čist kiseonik, a izdahnute gasove odstranjivati van komore. Kod pojave tegoba u bilo kojoj fazi terapije ili makar sumnje da nešto nije u redu, odmah podignuti ruku i mahanjem dlanom prema pratiocu skrenuti mu pažnju na sebe. Isto se odnosi i na prijavljivanje smetnji pre samog početka svake terapije o kojima obavezno mora biti obavešteno medicinsko osoblje.
  Sindrom večne mladosti
  Kiseonik koriste i osobe koje nemaju zdravstvene probleme, već pate od sindroma „večite mladosti”. Kiseonik omogućava lakšu oksidaciju hranljivih materija do energije, naučno je objašnjenje ovog procesa. Ako nema ovog važnog elementa, ćelija umire. Najčešći uzroci koji sprečavaju normalan transport kiseonika su bolesti krvnih sudova i funkcije ćelije u celini. Proces starenja primećuje se prvo na koži. Poznato je da velika holivudska diva i svetska lepotica Kim Besinger koristi hiperbaričnu komoru jer njen ten nije toliko atraktivan kao ranije. Tretman se odvija na sledeći način: boravak u atmosferi kiseonika omogućava difuziju kroz samu kožu koja se praktično kupa u kiseoniku i posle desetak tretmana bitno se poboljšava njen kvalitet. Takođe, hiperbarična komora koristi se u kombinaciji sa hormonalnom terapijom i sprečavaju se komplikacije u postmenstrualnom ciklusu kod žene, kada dolazi do pada hormonalne funkcije organizma i prestanka zaštitne funkcije ženskih hormona koji su do tada štitili krvne sudove. Naravno, i u svetu i kod nas ovaj vid prevencije koristi elita jer ona ima najviše novca da priušti sebi ono što je kvalitetno.