Broj 82
Početna > Zanimljivosti > ČUDESNI SVET BOGOVA

GRČKA MITOLOGIJA

ČUDESNI SVET BOGOVA

Koliko ste puta čuli neki izraz, a zapravo niste znali šta znači i odakle potiče

1. SIZIFOV POSAO
  Sizif je osnivač grada Korinta. Nekoliko puta je prevario bogove pa je bio kažnjen tako što je u podzemnom svetu Tartaru morao neprekidno da gura uz breg veliki kamen, ali kad bi došao do vrha, kamen bi se ponovo otkotrljao nazad. Simbol je besmislenog posla.


  2. TANTALOVE MUKE

  Tantal je bio Zevsov sin i njegov miljenik. Budući da je želeo da se izjednači sa bogovima, doveo je u pitanje njihovu moć sveznanja. Zevs ga je kaznio tako što je morao u Tartaru večno da stoji žedan u vodi, a kad bi poželeo da zagrabi vodu ona bi se povukla. Iznad njega vise grane prepune slatkog voća koje vetar podigne kad Tantal posegne rukom. Simbol je patnji.

  3. IKSIONOV TOČAK
  Iksion je pokušao da zavede Zevsovu ženu Heru, a Zevs ga je kaznio zavezavši ga za točak koji se neprekidno okreće.


  4. DAMOKLOV MAČ

  Damoklo je istorijska osoba, a ne mitska. Bio je sluga na dvoru tiranina Dionisija Mlađeg, a svoj položaj postigao je ulizivanjem. Kad je sastavio vrlo pohvalan i laskav govor u čast gospodara, Dionisije mu je priredio gozbu i postavio ga na čelo stola. Ubrzo je Damoklo molio da ga gospodar oslobodi te počasti, jer mu je Dionisije iznad glave obesio mač koji je visio o tankoj niti. Simbol je preteće opasnosti.


  5. GORDIJEV ČVOR

  Zamršen čvor kojim je frigijski kralj Gordije privezao jaram uz rudu svojih kola. Proročište je objavilo da će onaj ko ga razmrsi postati gospodar sveta. To je, prema legendi, pošlo za rukom Aleksandru Makedonskom koji ga je rasekao mačem. Razrešiti Gordijev čvor znači na jednostavan način rešiti težak zadatak.

  6. MIDINO ZLATO
  Mida je bio sin kralja Gordija i veliki poštovalac boga Dionisa. Jednom je u šumi našao pijanog Silena. Kad ga je doveo kući, Dionis mu je obećao da će mu ispuniti svaku želju. Mida je poželeo da se sve što dotakne pretvori u zlato. I sve je bilo divno i krasno dok nije ogladneo, a hleb se pretvorio u zlato. Tada je zamolio Dionisa da mu skine čaroliju. Oprao se u reci Paktol koja je od tada bila zlatonosna.


  8. MINOTAUR - ČOVEK BIK

  Minos je bio dobar i pravedan vladar na Kritu i vladao je prema Zevsovim nalozima. Jednom je Posejdon poslao iz mora prekrasnog bika sa željom da mu bude žrtvovan. Minos je tog bika zadržao za sebe, a Posejdonu žrtvovao nekog običnog bika. Za osvetu, Posejdon je učinio da Minosova žena Pasifaja rodi nakazu i ona je rodila Minotaura, koji je imao telo čoveka, a glavu bika. Minotaur je živeo u posebno sagrađenoj prostoriji sa mnogo lažnih ulaza, tzv. lavirintu koji je izgradio Dedal.


  9. IKAROV LET

  Dedal je bio najbolji atinski graditelj, ali je morao da pobegne jer je ubio svog nećaka koji je postajao sve bolji majstor. Dedal je sa sinom Ikarom doplovio na Krit. Tu je je sagradio lavirint za Minotaura, a kad je bio gotov, Minos nije hteo da ga pusti kako ne bi otkrio tajnu ulaza i prolaza. Dedal nije mogao da pobegne ni kopnom ni morem pa je odlučio da odleti. Sinu i sebi napravio je krila od perja povezavši ih voskom. Ikar nije poslušao savete oca da ne leti previsoko, jer će sunčevi zraci otopiti vosak, pa je pao u more i utopio se. Naravoučenije - ko visoko leti, nisko pada.


  10. ARIJADNINA NIT

  Atinjani su zbog ubistva Minosovog sina na sportskim igrama morali Krićanima da šalju svakih devet godina sedam mladića i sedam devojaka koji bi završili kao hrana za Minotaura. Mladi Tezej bio je sin atinskog kralja Egeja i zamolio je oca da bude u grupi mladića koji će krenuti na Krit. Ako ubije Minotaura, obećao je, vratiće se s belim jedrima, a ako pogine, jedra će biti crna. U Tezeja se zaljubila Minosova ćerka Arijadna i dala mu mač i klupko vune. Tezej je zavezao nit na ulazu i odmotavao je, a kad je ubio Minotaura, lako je našao izlaz zamotavajući klupko. Tezej i Arijadna zajedno su pobegli brodom. Tezej je Arijadnu ostavio na ostrvu Naksu gde je postala Dionisova žena. Na povratku, Tezejev brod zahvatila je oluja koja je uništila bela jedra pa su se vraćali sa crnim. Kralj Egej je čekao sina i kad je ugledao crna jedra, bacio se sa klisure u more, koje se od tada zove Egejsko.