Broj 59

NAJLEPŠE OSEĆANJE

LJUBAV

Ljubav je najlepše osećanje na svetu. Sama činjenica da volite i da vas vole može da postane najsnažnija motivacijska sila u vašem životu. Ljubav je nešto što nas pokreće i inspiriše... usudite se da kažete suprotno

Do sada nijedna naučna studija nije u potpunosti uspela da objasni formiranje osećanja ljubavi, ali nove studije u oblasti neuronauke ukazuju na mogućnost da se ljubav formira pod uticajem specifičnih hormona, odnosno neurotransmitera na neuroprijemnike u mozgu. Među njima su testosteron, estrogen, dopamin, serotonin, noradrenalin, oksitocin i vazopresin. Za poslednja dva postoje temeljni dokazi da učestvuju u formiranju veze između roditelja i potomstva.
 
  Ljubav je stanje jake emotivne naklonosti prema nekome ili nečemu. Stari Grci su razlikovali sledeće vrste ljubavi:
 
  Filija - prijateljska ljubav, ona koja drugome želi dobro, ljubav kojom želimo nekome da pomognemo, ljubav koja je temelj svakog zajedništva. Filija podrazumeva jednakost, vrlinu i poznanstvo. Motivi filije su praktični: jedna ili obe osobe imaju korist od takvog odnosa, a koncept filije razvio je Aristotel.

  Eros - ljubav koja je obeležena senzualnom željom i čežnjom za voljenom osobom. Ovakva ljubav usmerena je prema sledećim čulima: dodir, ukus i vid. Prema Platonu, eros se može proširiti i na ljubav prema unutrašnjoj lepoti, ali i prema samoj ideji lepote.

  Agape - ideal ljubavi, uključuje i milosrdnost, zauzimanje i brigu. Krajnji smisao ove ljubavi je potpuno se posvetiti dobru drugih po cenu vlastitog života. Ovakva vrsta ljubavi je nesebična i ne očekuje uzvraćanje, ona nadilazi prijateljsku i erotsku ljubav.

  Ksenija - ljubav prema stranom, gostoprimstvo, izuzetno važno u antičkoj Grčkoj. Gost i domaćin koji su pre gostovanja bili stranci, izgradili bi maltene ritualno prijateljstvo. Od gosta se jedino zahtevalo da bude zahvalan.


  Storge
- prirodna naklonost, ljubav prema deci i roditeljima. Ovo je mešavina prijateljstva i ljubavi.

  Manija - Ovo je najgori oblik ljubavi, vrsta zavisnosti, koju karakteriše opsesija i ekstremne promene raspoloženja koje se kreću od duboke depresije do euforije.
 
 
  O ljubavi
   
  Kad pripadam tebi, tad konačno potpuno pripadam i samome
  sebi.
  Mikelanđelo Buonaroti
 
  Nije se teško zaljubiti nego je to teško reći.
  Alfred de Mise
 
  Od svih istina najdublje su i najtrajnije istine srca.
  Antun Barac
 
  Ljubav je staklo koje se lomi ako ga čovek primi suviše
  nesigurno ili suviše čvrsto.
  Ruska poslovica
 
  Voli me da te mogu voleti, drži me da te mogu držati.
  Nepoznati autor
 
  Ljubav je igra za dvoje u kojoj oboje mogu pobediti.
  Eva Gabor
 
  Ljubav je poput rata: lako ju je započeti, ali vrlo teško zaustaviti.
  H. L. Menken
 
  Savršena je ljubav ona koja nas čini nesrećnim.
  Seren Kjerkegor