Broj 54
Početna > Lepi i zdravi > DIJETOM DO ŽELJENOG POLA POTOMSTVA?

DIJETOM DO ŽELJENOG POLA POTOMSTVA?

DIJETOM DO ŽELJENOG POLA POTOMSTVA?Na pol budućeg deteta moguće je da utiče dijeta koje se majka pridržava pre začeća, objavili su naučnici. Istraživanja na oglednim miševima pokazuju da su jedinke kojima su davani preparati za smanjenje nivoa šećera u krvi znatno češće dobijale potomstvo ženskog pola.

Na pol budućeg deteta moguće je da utiče dijeta koje se majka pridržava pre začeća, objavili su naučnici. Istraživanja na oglednim miševima pokazuju da su jedinke kojima su davani preparati za smanjenje nivoa šećera u krvi znatno češće dobijale potomstvo ženskog pola. Grupa naučnika pokušala je da razjasni uticaj dijete na brojčani odnos polova, proporciju ženskih i muških jedinki u okviru jedne populacije. Uz pomoć deksametazona, steroida, koji sprečava prodor glukoze u krvotok, naučnici su menjali nivo šećera u krvi miševa u vreme oplođenja. Prosečan nivo glukoze u krvi miševa koji su dobijali deksametazon opao je sa 6,47 na 5,24 milimola na litar. Naučnici su utvrdili da je 53 odsto mladunaca iz kontrolne grupe bilo muškog pola, dok je među potomstvom miševa sa smanjenim šećerom u krvi muških potomaka bilo 41 odsto. Za sada nije objašnjeno na koji način pad nivoa šećera u krvi dovodi do procentualnog povećanja jedinki ženskog pola. Biolozi pretpostavljaju da u slučaju da majka preživljava stres ili ima probleme sa zdravljem, na svet dolaze mladunci ženskog pola jer im to daje evolutivnu prednost - slab muški predstavnik od bolesne majke teško da će pronaći partnera, dok slaba ženska jedinka najverovatnije donosi veće potomstvo. Nivo šećera u krvi zaista može da bude pokazatelj dobre ili loše fizičke forme majke. U slučaju nedostatka hrane, majke sa većom mišićnom masom češće donose na svet muške potomke. Ideja da dijeta utiče na brojčani odnos polova već je postala sveopšte prihvaćena. Upotreba mesa u ishrani, tokom dužeg perioda, povećava nivo šećera u krvi, dok slatka jela utiču na nagli, ali kratkotrajan skok koncentracije šećera, nakon čega sledi pad nivoa glukoze.