Broj 45
Početna > Lepi i zdravi > HEMIOTERAPIJA

Rak se može izlečiti

HEMIOTERAPIJA

Na saznanje da boluje od raka pacijent će reagovati emotivno - biće u šoku, obuzet nevericom i strahom od svega onoga što se može dogoditi u budućnosti. Najvažnije je da se sačuva prisebnost i pozitivan stav jer savremena nauka raspolaže veoma delotvornim metodama koje omogućavaju da mnogi oboleli potpuno ozdrave

Lečenje malignih tumora zahteva timski rad lekara raznih specijalnosti. Zavisno od vrste raka, proširenosti bolesti, opšteg stanja organizma i drugih faktora, bolesniku se najčešće predlaže operacija, zračenje obolelog mesta i hemioterapija, odnosno lečenje lekovima citostaticima.
  Hemioterapija
  Potrebu za hemioterapijom određuje internista-onkolog ili komisija koju najčešće čine hirurg, internista-onkolog i radioterapeut. Zahvaljujući njenoj delotvornosti, onkolozi je danas smatraju podjednako važnom kao i operacija i radioterapija.
  Kako deluje
  Hemioterapija je davanje lekova koji direktno uništavaju ili pak zaustavljaju deobu ćelija raka, sprečavajući tako da tumor dalje raste. Ali, isključivo primenom citostatika ne postiže se potpuno izlečenje, odnosno bilo bi izlečeno samo pet odsto pacijenata.
  Vrste hemioterapije
  - Neoadjuvantna hemioterapija je ona koja se upotrebljava pre operacije ili zračenja. Ovaj vid terapije može biti izuzetno delotvoran u samom lečenju različitih tipova raka i može biti dobra podloga za operaciju.
  - Adjuvantna hemioterapija podrazumeva upotrebu citostatika da bi se uništile preostale ćelije raka posle operacije. Dodatno ova terapija treba da spreči ponovni nastanak tumora pa se zbog toga koristi u lečenju velikog broja karcinoma.
  - Palijativna hemioterapija je terapija kojom treba da se olakšaju simptomi prouzrokovani rakom. U odmaklim stadijumima, kada je rak proširen po telu i kada postoje višestruke metastaze, ovo je praktično i jedina metoda lečenja.
  - Hemioprevencija se smatra tretmanom budućnosti u lečenju tumora. Suština ove terapije nije da se unište maligne ćelije, već da se uspostavi funkcija normalnih ćelija. Delovanjem na ćelije pre nastanka tumora, sprečilo bi se njegovo nastajanje.
  Efikasnost hemioterapije
  Koji će lekovi biti primenjeni, zavisi od vrste raka, koji je on deo tela zahvatio, kakav je uticaj raka na normalne funkcije tela i kakvo je opšte zdravstveno stanje pacijenta. Konkretno, kod raka dojke, najbitniji su menopauzalni status pacijentkinje, stanje limfnih čvorova i status receptora na ćelijama raka. Retko se daje samo jedna vrsta leka jer svaki citostatik deluje na drugi segment ćelije raka. Kombinovanjem odgovarajućih lekova se postiže optimalni spoj njihovog delovanja. Pošto citostatici ne utiču samo na ćelije raka, nego i na zdrave ćelije organizma, važno je da se efekti lečenja postižu pravilnom kombinacijom lekova, a ne povećavanjem doza. Radi veće efikasnosti, terapija se mora ciklično ponoviti nekoliko puta. Efikasnost se može povećati i načinom davanja leka, odnosno neki lekovi su delotvorniji ako se daju kontinuirano, a ne odjednom.
  Gde se daje
  Gde će se davati hemioterapija zavisi od lekova, od načina na koji se daju, kako pacijent podnosi terapiju i od nekih subjektivnih faktora. Ona se može davati u bolnici, ukoliko to zahteva opšte fizičko i zdravstveno stanje bolesnika, ali u svakodnevnoj praksi hemioterapija se ipak najčešće daje ambulantno u dnevnoj bolnici. To znači da pacijent dolazi u zdravstvenu ustanovu gde se terapija sprovodi, primi terapiju i odlazi kući. Terapija se u izuzetnim slučajevima može davati i kod kuće. Većinu lekova pacijent prima u vidu injekcije ili infuzije, ali se neki daju kao injekcija u mišić ili oralno. Kada se terapija daje u venu, na ruku se postavi plastična cevčica „braunila" koja služi da se lek bezbedno ubaci u krvotok. Taj proces je, sem uboda igle, bezbolan, ali ako se javi pečenje, crvenilo kože, bol ili otok oko braunile to odmah treba prijaviti medicinskom osoblju. U izuzetnim slučajevima se prilikom davanja hemioterpije koriste posebni kateteri koji se postave u velike vene hirurški ispod kože ili se pak priključe na posebne električne pumpe.
  Dužina terapije
  Koliko dugo će se citostatici davati zavisiće od vrste oboljenja, od cilja hemioterapije, od vrste lekova koji se daju i od toga kako pacijent podnosi terapiju. Ona se može davati u jednom danu, tokom jedne nedelje ili u intervalima kako to internista-onkolog odredi. Po pravilu, hemioterpija se daje u ciklusima. To znači da će između terapija biti vremenski period različite dužine, obično tri-četiri nedelje, koji će omogućiti pacijentu da se oporavi. Lekar onkolog donosi odluku da se eventualno odloži ili prekine hemioterapija.