Broj 36
Početna > Zanimljivosti > SAMOHRANI RODITELJI

Kada roditelj sam odgaja dete

SAMOHRANI RODITELJI

Samohrane roditelje muče brojne dileme kako pravilno da odgaje svoje dete, od toga kako da uspostave dobru komunikaciju, kako da ga disciplinuju, do toga kako da kod svog mališana razviju samopoštovanje

Roditelji koji sami odgajaju decu osećaju dvostruku odgovornost jer nemaju mogućnost da obaveze oko deteta podele sa svojim partnerom. Pored toga, vaspitanje deteta moraju da usklade sa svojom profesijom i ličnim potrebama, što je ponekad veoma teško. S obzirom na to da je u Srbiji povećan broj razvoda, samohrani roditelji su sve češći.
 
  Važno je postaviti smernice
  Decu najčešće u takvim slučajevima odgajaju majke mada ima i samohranih očeva. Bez obzira na to sa kim je dete, i jedni i drugi se suočavaju sa troškovima odgajanja i školovanja deteta zbog čega su često primorani da traže dodatni posao. To neminovno smanjuje slobodno vreme koje roditelj provodi sa svojim detetom prateći njegovo odrastanje i aktivnosti. Takođe, često se dogodi da se samohrani roditelji posle razvoda potpuno posvete samo deci, da im ponekad popuštaju u njihovim nerealnim zahtevima, a da pri tom potpuno u drugi plan stave sopstvene potrebe. Uz to, samohrani roditelji često ne postave odmah adekvatne vaspitne smernice zbog čega s vremenom počnu da tolerišu i neprihvatljivo ponašanje svojih mališana. Ipak, dete može da bude mnogo srećnije i da ima bolji kvalitet života ako je samo sa jednim roditeljem koji ga pravilno vaspitava, nego da je u porodici gde se roditelji stalno svađaju.
 
  Ohrabrite vaše dete
  Najpoželjniji je autoritativni stil vaspitanja. Tu majke i očevi svom detetu postavljaju određene zahteve koji moraju da budu u skladu sa njegovim sposobnostima i mogućnostima. Pri tom, oni svom mališanu pružaju svu toplinu i potporu u njegovim namerama i aktivnostima tako da su pre savetnici nego kontrolori. Deca koja odrastaju u takvom okruženju postaju spontana, samopouzdana, stiču visoko samopoštovanje i u stanju su da slobodno izraze svoje mišljenje i emocije. Kvalitetna komunikacija podrazumeva da roditelj svoje dete sasluša bez prekidanja, požurivanja, naređivanja, nametanja rešenja ili vikanja jer sve to može da izazove sasvim suprotan efekat. Psiholozi ukazuju na to da će dete svoje neprihvatljivo ponašanje da promeni onda kada bude ohrabreno i kada se bude osećalo vredno, a ne kada je posramljeno ili poniženo. Zato treba pohvaliti svaki dečji trud, a ne samo njegov rezultat, jer će se kroz pokušaje dete motivisati da istraje u poželjnom ponašanju. Suprotno predrasudama da su deca samohranih roditelja „drugačija" i „osetljivija na uticaje okoline", primeri iz prakse su pokazali da su takvi mališani samostalniji u obavljanju školskih zadataka i manjih kućnih poslova.