Broj 33
Početna > Zanimljivosti > ALO, OVDE MOBILNI

Naučite sve o romingu

ALO, OVDE MOBILNI

Ako planirate da na put ponesete mobilni telefon, obavezno se raspitajte koliko košta poziv da ne biste potrošili sve impulse na putu ili da vas po povratku kući ne bi iznenadio račun

U zavisnosti od zemlje u kojoj se nađete, vaš poziv sa mobilnog telefona će biti različito tarifiran i to prema inostranim mobilnim mrežama. U Grčkoj se, na primer, u zavisnosti od jačine signala naizmenično smenjuju četiri kompanije sa kojima naš domaći operater ima potpisan ugovor. Sve one imaju različite cenovnike, a za korisnike 064 mreže se kao najpovoljniji pokazao Kju telekom kod koga minut razgovora sa Srbijom košta 57,72 dinara. Međutim, ako vas kojim slučajem put navede u srednju Evropu, makar pričali i samo par sekundi, tamošnji operateri će vam svakako obračunati minut razgovora! Zbog svega ovoga pametno je da se raspitate koji je roming operater najjeftiniji u zemlji u koju putujete, a korisno je i da po prelasku granice, sami ručno izaberete najpovoljniju mrežu.
 
  Kako ručno da izaberete mrežu?
  Način ručnog odabira zavisi od tipa mobilnog telefona. Trebalo bi da u meniju vašeg mobilnog telefona pronađete opciju Networks (ili Settings) i na displeju će vam se pokazati sve dostupne mreže. Posle toga možete da izaberete jednu od ponuđenih mreža, naravno, pod uslovom da vaš operater ima roming sa tom mrežom.
 
  Kako pozivate kada ste u romingu?
  Dok ste u romingu, najsigurniji način biranja broja je u međunarodnom formatu:
   + (kod zemlje) (kod mreže) (broj), na primer, +381 (za Srbiju), zatim kucate 61, 62, 63, 64 ili 65, u zavisnosti od koda mreže domaćeg operatera, i na kraju broj telefona koji pozivate.
 
  Kako da aktivirate govornu poštu?
  U meniju vašeg mobilnog telefona izaberite opciju preusmeravanje poziva (Call forwarding ili Divert). Izaberite jednu od ponuđenih opcija: bezuslovno preusmeravanje (Call Forwarding Unconditional), preusmeravanje u slučaju kada ste nedostupni (Call Forwarding on Not Reachable), preusmeravanje u slučaju zauzeća (Call Forwarding on Busy) i preusmeravanje u slučaju da ne odgovorite na poziv (Call Forwarding on No Reply). Potvrdite izbor željene opcije i unesite broj govorne pošte sa međunarodnim prefiksom.
 
  Da li se u romingu naplaćuje korišćenje govorne pošte?
  Korišćenje govorne pošte u romingu nije besplatno kod uslovnih tipova preusmeravanja: preusmeravanje poziva u slučaju kada ste nedostupni (Call Forwarding on Not Reachable - IMSI attached) jer ste van oblasti pokrivanja mreže ili vam se baterija istrošila, preusmeravanje poziva u slučaju da ne odgovorite na poziv (Call Forwarding on No Reply) i preusmeravanje poziva u slučaju da je vaša veza zauzeta (Call Forwarding on Busy). Preusmereni deo poziva ka govornoj pošti tretira se kao svaki drugi odlazni poziv napravljen u romingu.
 
  Kada je preusmeravanje u romingu besplatno?
  Samo u izuzetnom slučaju kao što je korišćenje opcije bezuslovnog preusmeravanja (Call Forwarding Unconditional) ili preusmeravanje poziva u slučaju kada ste nedostupni jer ste isključili telefon (Call Forwarding on Not Reachable - IMSI detached).
 
  Da li se naplaćuje primanje SMS poruka u romingu?
  Kada ste u romingu, SMS-ovi koje primate su besplatni.
 
  Koliko plaćate poziv iz rominga?
  Domaći pretplatnik vaš poziv iz mreže roming partnera plaća u skladu sa roming tarifom za odlazne pozive.
 
  Kako se obračunava cena poziva koji primate dok ste u romingu?
  Kod dolaznih poziva vi snosite deo troškova. Onaj ko vas zove plaća deo poziva do mreže domaćeg operatera i taj iznos mu se naplaćuje kao da je poziv obavljen u matičnoj mreži. Vi plaćate onaj deo poziva od domaće do mreže stranog operatera i to prema odgovarajućoj roming tarifi za dolazne pozive, zavisno od zemlje u kojoj boravite.
  Napomena: Uvedeno je zonsko tarifiranje u okviru kojih se nalaze zemlje i mobilni operateri roming zona. Roming tarife za odlazne i dolazne pozive, kao i slanje kratkih poruka su promenljive jer zavise od tarifa roming partnera i promena deviznog kursa. Zato bi trebalo pre putovanja u inostranstvo da se raspitate o tarifama u svom korisničkom servisu.
 
  Letnje pogodnosti
  Mobilna telefonija Srbije svojim korisnicima u letnjem periodu ne naplaćuje roming u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini jer u tim zemljama posluju operateri u vlasništvu matičnog Telekoma Srbije. Tako minut telefoniranja za postpejd korisnike košta sedam dinara, a za pripejd korisnike osam dinara. Do 31. avgusta MTS svojim postpejd klijentima nudi popust od 30 do 67 odsto za roming u Grčkoj, Turskoj, Egiptu, Tunisu i 35 odsto za pripejd korisnike. I Telenor do 31. avgusta ukida roming sa Crnom Gorom, tako da će pripejd korisnici plaćati 8,5 dinara za minut razgovora, a postpejd sedam dinara po minutu. Dolazni pozivi će biti besplatni. Svojim korisnicima Telenor daje 33 odsto popusta na roming za Grčku, Tursku, Španiju, Tunis, Egipat i Bugarsku.
  VIP Mobajl nudi pogodnosti za telefoniranje u zemljama u kojima matični Mobilkom ima svoje firme, a to su Austrija, Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Bugarska.