Broj 307
Početna > Lepi i zdravi > Za sigurnu trudnoću

Amniocenteza - uzorak plodove vode

Za sigurnu trudnoću

Amniocenteza se preporučuje trudnicama starijim od 35 godina, ali i svim drugim ženama koje imaju povišen rizik od hromozomskih anomalija

Amniocenteza je invazivna metoda kojom se otkrivaju hromozomske anomalije, odnosno greške u broju hromozoma i krupne strukturne greške hromozoma. U pitanju je procedura u toku koje se iglom ulazi u šupljinu materice, odakle se uzima malo plodove vode radi detaljnih ispitivanja. U osnovi ove metode je uzimanje amnionske tečnosti iz koje se zatim mogu analizirati brojni sastojci. Ova analiza se radi pre svega zbog ispitivanja nasledne osnove ploda - fetusa.

Kratka intervencija
- Amniocenteza se radi između 16. i 18. nedelje gestacije. Sama intervencija traje nekoliko minuta. Prvo se uradi ultrazvučni pregled, zatim se detaljno i dobro očisti koža stomaka, a onda pod kontrolom ultrazvuka, pored sonde se plasira igla i aspirira plodova voda - objašnjava doktorka Mima Fazlagić, specijalista ginekologije i akušerstva. 

Kome se preporučuje?
Prema njenim rečima, amniocenteza se preporučuje trudnicama starijim od 35 godina i svim ženama koje imaju povišeni rizik od hromozomskih anomalija, kao što je, na primer, postojanje Daunovog sindroma u porodici ili loši rezultati dabl ili tripl testa. Takođe, ako se na ultrazvuku uoči neka anomalija ploda, obavezno je prvo proveriti kariotip, tj. broj i strukturu hromozoma.

Rizici postoje
Amniocenteza je invazivna metoda, za razliku od dabl ili tripl testa koji se rade na osnovu ultrazvučnih parametara i nivoa hormona u krvi trudnice.

- Svaka invazivna metoda nosi sa sobom rizike. Po literaturi, amniocenteza nosi od 0,5 do 1 odsto rizika za spontani pobačaj. Može se dogoditi oticanje plodove vode posle intervencije ili infekcija koja dovodi do spontanog pobačaja, a postoji mogućnost da dođe i do potpuno neobjašnjivog spontanog pobačaja posle intervencije. Svakoj ženi se ukaže na ove informacije i pre intervencije lekar je dužan da popriča s pacijentkinjom, da joj objasni intervenciju i ukaže na rizik - kaže naša sagovornica. 

Analize plodove vode
Da bi se dobili potrebni rezultati, potrebno je između dve i tri nedelje. Analizom plodove vode dobija se uvid u hromozomsku konstrukciju, odnosno analize pokazuju da li beba ima sve potrebne hromozome i da li su oni razvijeni kako treba. Iz uzorka se radi i tzv. FiSH-test, kako se naziva brzi test za hromozomska odstupanja. Ovim testom je moguće videti da li postoji trisomija 21 (Daunov sindrom), trisomija 13 i trisomija 18; analiziraju se hromozomi pola X i Y. Na ovaj način je moguće utvrditi većinu hromozomskih promena, ali nažalost ne svih.

Rana amniocenteza
U osnovi ove metode je uzimanje amnionske tečnosti iz koje se zatim mogu analizirati brojni sastojci. Ova analiza se radi pre svega zbog ispitivanja nasledne osnove ploda - fetusa.

Tokom ovog perioda broj fetalnih ćelija u plodovoj vodi je zadovoljavajući, a odnos vitalnih i nevitalnih ćelija optimalan. S obzirom na period trudnoće tokom koga se intervencija izvodi, u literaturi se ona naziva i ranom amniocentezom. Međutim, plodova voda se može uzeti i nakon drugog tromesečja trudnoće. Ovu intervenciju nazivamo kasnom amniocentezom i izvodi se u cilju procene stanja fetusa (na primer, kod Rh-aloimunizacije), ili za određivanje stepena zrelosti fetalnih pluća i planiranja porođaja. Ultrazvučnim pregledom se konstatuje vitalnost ploda, procenjuje gestacijska starost, količina plodove vode i položaj posteljice, i na kraju planira optimalan put igle do „džepa" plodove vode iz koga bi se uzeo uzorak.

Žaklina Milenković