Broj 307
Početna > Lepi i zdravi > Osmeh bez stida

Estetska stomatologija

Osmeh bez stida

Mnogi koji su ostali bez svojih zuba, gubitak žele da nadoknade zubnom protetikom koja će im vratiti osmeh na lice

Svakom četvrtom odraslom u Srbiji fali više od 10 zuba. Nedostatak zuba je izuzetno neprijatna pojava koja čoveku onemogućava da normalno funkcioniše. Moderna stomatologija danas nudi najsavršenija protetska rešenja, kao što su parcijalne zubne nadoknade ili različite vrste proteza. Da bi se postigao maksimalan funkcionalan i estetski efekat u terapiji krezubosti, doktor Ljubo Vučetić, specijalista stomatološke protetike, ističe da je važna saradnja stomatologa, zubnog tehničara i pacijenta.

- Estetika je danas postala primarni faktor u stomatologiji. Da bismo ispunili njene zahteve, moraju da se sinhronizuju svi elementi koji na nju utiču u toku kliničkih i tehničkih faza izrade zubnih nadoknada. Svaki kompleksni protetski rad pored funkcije, profilakse mora da ispuni i estetske zahteve. Jedino na taj način imaće karakteristike savremene zubne nadoknade. Od samog početka planiranja i izrade, i u ordinaciji i u zubnoj laboratoriji, velika je odgovornost - kaže dr Vučetić. 

Saradnja stomatologa i zubnog tehničara

U toku kliničkih i tehničkih faza rada, neophodna je stalna saradnja stomatologa i zubnog tehničara da bi tako kompleksan protetski rad ispunio očekivane zahteve funkcionalnosti i zadatke koji karakterišu svetske estetske zahteve. Terapija nekih vrsta krezubosti (nedostatak zuba) zahteva kombinaciju fiksnih i mobilnih nadoknada.

- Fiksnim nadoknadama se preoblikuju postojeći zubi (krunicama, mostovima) radi uspostavljanja najoptimalnijih međuzubnih odnosa. Istovremeno, zubi se pripremaju za prihvatanje parcijalnih skeletiranih proteza (mobilna nadoknada) - objašnjava dr Vučetić.

Vrste proteza

Mobilna nadoknada (skeletirana proteza) je komplementarna sa fiksnom nadoknadom (krunice, mostovi) i one čine jednu celinu.

- Takve kombinacije u literaturi se nazivaju kompleksne, kombinovane ili hibridne parcijalne proteze. Za stomatologa-protetičara je to izuzetan zadatak, jer s jedne strane traži znanje, kreativnost, nadahnuće i veštinu, a s druge zahteva i koordinaciju drugih stomatoloških disciplina (parodontologa, oralnog hirurga...). Ako se njihovi stavovi ne usklade, lako dolazi do greške - ističe dr Vučetić. 

Samo na zdravim tkivima

Terapija krezubih pacijenata odvija se kroz niz kliničkih i laboratorijskih faza rada. 

- U nekim slučajevima potrebna je saradnja s kolegama u cilju oralno-hirurške, parodontološke i konzervativne pripreme zuba i mekih tkiva, jer tako kompleksni radovi smeju da se rade samo na zdravim tkivima i zubima. Kada se sve pripreme završe, pristupa se brušenju zuba. Uzima se otisak za fiksne nadoknade. Tehničar određuje međuvilični odnos i izrađuje nadoknade prema smernicama iz plana terapije. Posle probe u ustima pacijenata i eventualnih korekcija uzima se otisak za parcijalnu protezu. U zubnoj laboratoriji se nadoknade završavaju i počinje izrada skeleta za parcijalnu protezu. Po završetku radova predstoji cementiranje namenskih fiksnih nadoknada i predaja proteze. Daju se uputstva pacijentu o održavanju proteze i prema potrebi zakazuju se kontrolni pregledi - objašnjava dr Vučetić. 

Dragana Rodić