Broj 295
Početna > Lepi i zdravi > Lekoviti razgovori

Savet nedelje

Lekoviti razgovori

Dr Živorad Đorđević

Često se govori o pomoći životnog trenera u prevenciji i savladavanju duševnih tegoba. Kakve su mogućnosti logoterapeuta kao životnog trenera u tome?
Logoterapija je prisutna i nezaobilazna u radu životnog trenera. Ona se u osnovi bavi smislom života, koji je izvor duševnog i duhovnog zdravlja. Životni trener pomaže osobama, porodicama, sportistima, estradnim umetnicima, mladima da smisleno i duševno zdravo žive u svom okruženju. Poseban je akcenat na prevenciji konflikata i problema i u tome se posebno ogledaju velike i efikasne mogućnosti dolaženja do smisla života. Razgovori, uvek i svuda, licem u lice, pa i telefonom, bez psihoterapijskih šablona i tehnika, uspostavljeni odnosom obostranog poverenja i empatijskim (dubinskim) razumevanjem klijenta, jesu ozbiljne prednosti logoterapeuta - životnog trenera.
www.logoterapijadjordjevic.com