Broj 291
Početna > Lepi i zdravi > Emocije koje nas pokreću

Emotivna inteligencija

Emocije koje nas pokreću

U pitanju je sposobnost da osetimo, razumemo i uspešno primenimo moć emocija kao izvora energije, informacija, kreativnosti, poverenja i bliskosti s ljudima koji nas okružuju kako na poslu, tako i u privatnom životu

Emocionalna inteligencija se najčešće definiše kao sposobnost da razumemo sopstvena i tuđa osećanja, sposobnost njihovog razlikovanja, kao i korišćenja ovakvih informacija pri razmišljanju i planiranju sopstvenih aktivnosti.

Zadovoljni sobom
- Ona nam omogućava da budemo zadovoljniji sobom, kao i da budemo zadovoljniji svetom oko sebe. U razvijenoj emocionalnoj inteligenciji sve se češće sagledava ključ za bolje zdravlje, veći doživljaj sreće i bliskosti, postavljanje jasnije vizije ličnih ciljeva, dosezanje većeg uspeha u poslu i životu uopšte, ostvarivanje viših ciljeva, osećanja ličnog zadovoljstva, postizanja liderstva u međuljudskim odnosima, unapređenje naše samosvesti, učenja, veće jasnoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti - kaže Radmila Grujičić, psiholog psihoterapeut.

Emocionalni refleksi
Emocionalni refleksi su uglavnom nesvesni, ali veoma snažni. Oni motivišu naše odluke, pokreću nas u pravcu izvršenja neke aktivnosti ili odustajanja od nje. Razvoj emocionalne inteligencije blisko je povezan s još pet ključnih sposobnosti - osećanjem samosvesti, samomotivacijom, samokontrolom, empatijom i uspešnim međuljudskim odnosima.
- Razvijena emocionalna inteligencija ne znači nužno razvijene sve ove sposobnosti, ali dve su ključne i one moraju biti vrlo razvijene kod osoba s visokim koeficijentom emocionalne inteligencije, a to su - emocionalna samosvest (jasno prepoznavanje tipa emocionalnog odgovora u sopstvenoj ličnosti) i precizna samoprocena (jasno određivanje tipa emotivnog odgovora). To su dve osnovne sposobnosti na kojima počivaju sve ostale - tvrdi naša sagovornica.

Gledanje ka unutra
Samosvest (introspekcija - gledanje ka unutra) je kamen temeljac ili osnova jer ona pokreće sve ostale sposobnosti emocionalne inteligencije. Samosvest mora biti realna, tačna i dobro razvijena svest o sebi, jer ako ne poznajemo sebe i ako ne znamo precizno i jasno šta osećamo, kako ćemo onda znati koje su potrebe drugih ljudi i kako ćemo razumeti druge i shvatiti šta oni zapravo osećaju? Što više znamo o sebi, o svojim osećanjima i sopstvenim emotivnim reakcijama u određenim situacijama, to ćemo biti u mogućnosti da bolje iskontrolišemo i biramo način na koji ćemo se ponašati u datoj situaciji.

Koji su vaši ciljevi?

-Samosvest ili introspekcija nam omogućava da osvestimo gde smo trenutno a gde želimo da budemo - koji su to naši ciljevi, tako da sami, sopstvenim potencijalima i voljom možemo uticati na to kako bismo taj cilj i dostigli. Bez samosvesti, naše emocije nas mogu zavesti i okrenuti nas protiv nas samih, udaljiti od ciljeva, navesti nas da radimo ono što ne bismo želeli ili nas usmeriti na pogrešan put da postanemo onakvi kakvi zapravo ne želimo biti - kaže Radmila Grujičić.

Povećajte EQ

Za početak, možemo svi uraditi jednu vežbu koja ima za cilj povećanje emocionalne inteligencije. Razlika između misli i osećanja (glave i srca) oduvek postoji. Zapitajte se i osetite razliku između: „Ja mislim" i „Ja osećam". Budite iskreni prema sebi. Zapitajte se - koje osećanje se krije u vama, a šta mislite u vezi sa tim što vas opterećuje i okupira? Potrudite se da što preciznije definišete to osećanje - da li je to ljubav ili strepnja, strah, anksioznost... Zapitajte se šta biste želeli, kako bi izgledalo rešenje koje očekujete. Zatim proverite kako biste se osećali kada bi vam se to rešenje i ostvarilo. Vidite da li je to ono što vi zaista i želite...

Test emocionalne inteligencije

Iskreno odgovorite na sledećih 10 pitanja sa da ili ne i otkrićete svoj EQ

1. Da li možete jasno da izrazite svoja osećanja u najjednostavnijoj rečenici - „Osećam..."?
2. Da li možete da prepoznate različita osećanja?
3. Da li ste emotivno nezavisni od drugih?
4. Da li možete da prepoznate zbog čega se osećate tako kako se osećate?
5. Da li možete uvek da kontrolišete svoje ponašanje?
6. Da li ste sposobni da zaboravite greške i ostavite iza sebe ono za čim žalite?
7. Da li ste zadovoljni svojim dostignućima?
8. Iskorišćavate li svoje potencijale?
9. Misle li drugi da imate visoko mišljenje o sebi?
10. Prihvatate li sebe takvim kakvi jeste?

Emocionalno inteligentni ljudi će odgovoriti sa DA na 8 do 10 pitanja.

 

Žaklina Milenković