Broj 289
Početna > Lepi i zdravi > Lekovita reč spas za porodicu

Logoterapija

Lekovita reč spas za porodicu

Supružnici najčešće nisu svesni uzroka kraha svog braka, a deca ih neretko doživljavaju kao neprijatelje

Sociolozi i psiholozi sve češće upozoravaju da je savremena porodica poslednjih godina ugrožena usled teške ekonomske situacije i manjka vremena za najbliže. Svedoci smo sve većeg broja konflikata između roditelja i dece, bračnih partnera, braće i sestara. Dok se brakovi raspadaju, supružnici najčešće nisu svesni uzroka svojih krahova, a deca ih neretko doživljavaju kao neprijatelje. Prema rečima profesora, doktora Živorada Đorđevića, logoterapija kao specifična vrsta psihoterapije može mnogo da pomogne u prevazilaženju problema u porodici.

Posledice opšteg beznađa
- Porodica jeste emotivno i etički u krizi, ali ona nema alternativu i mora da opstane. Iskustva u onim zemljama u kojima je logoterapija duboko ukorenjena i sa zapaženim rezultatima, veoma su ohrabrujuća. Za logoterapeuta je svaki slučaj poseban, specifičan, različit i on stoga ne polazi od šablona poput klasične (Frojdove) psihoanalize da je većina konflikata između dece i roditelja plod "Edipovog kompleksa". U odnosu na sve druge probleme kojima se bavi logoterapija porodični konflikti su najčešći. Konflikti u porodici su uzrokovani egzistencijalnim i socijalnim poteškoćama, ali su sukobljavanja izazvana i odsustvom osmišljenog življenja i opštim beznađem kojim smo ophrvani. Najobičnije svakodnevne komunikacije su zbog navedenih tegoba često u prekidu, a u nedaćama zlo u čoveku nadvlada ono što je u njemu humano, pa tenzije ugrožavaju svaku vrstu ljubavi, kao temelja porodice-objašnjava dr Đorđević.

Spoznaja skrivenog
Logoterapeut nastoji da pojedinačnim i grupnim razgovorima sa članovima porodice empatijski pronikne u osećanja i probleme svakog od njih, da im pomogne da spoznaju suštinu i uzroke konflikata, da ih podstakne da shvate njihovu težinu, da predlažu rešenja i izlaze iz tegoba.
- U logoterapijskim razgovorima zasnovanim na uzajamnom poverenju i razumevanju, otkrivaju se i spoznaju iz svesti privremeno potisnute, skrivene činjenice i pojave koje stvaraju tegobe, čime osoba u konfliktu dolazi do objektivnije slike svojih bližnjih, što je prava osnova za rešenja nesporazuma. I to je ta snaga logoterapije koja ruši skrivene prepreke u humanim porodičnim odnosima. Logoterapeut pri tome ne presuđuje, niti nameće rešenja za boljitak. On pomaže članovima porodice da oni sami, spram konkretne   situacije, svojih potreba i mogućnosti, iznađu načine normalnog porodičnog života(www.logoterapijadjordjevic.com)-kaže naš sagovornik.

Prevazići strah od istine
Najveća prepreka u ostvarivanju još boljih rezultata logoterapije, je nedosledno učestvovanje svih članova porodice.
- Dešava se da neki započnu saradnju, pa odustanu, najčešće zbog straha od spoznaje istine. To ugrožava efekat logoterapije. Želja i upornost da se izađe iz konflikata, ali i poverenje između logoterapeuta i klijenata jesu najvažniji. Ako toga ima, onda su izgledi da se konflikti reše veoma realni. I, što je veoma bitno: ta rešenja nisu trenutna, ona traju, dakle, veoma su efikasna- kaže dr Đorđević.

Strpljivo do rešenja
Primeri iz logoterapijske prakse ukazuju da učesnici porodičnih sukoba često nisu svesni pravih uzroka svojih nevolja. Jedan od njih je razvedena žena pred penzijom koja pomišlja na samoubistvo. Posle samo nekoliko godina braka, deca su nakon razvoda pripala ocu. Ona već duže vreme živi nevenčano  sa penzionerom i smatra da je on uzrok svih njenih nedaća. Logoterapeut je u razgovorima uočio da je uzrok njenog rastrojstva odsustvo ljubavi i prekinuta komunikacija sa odraslim sinovima koje je otac godinama usmeravao protiv majke, a ne sadašnji partner. Spoznaja pravog razloga očaja za ovu ženu je bila vrlo bolna, ali je upornost logoterapeuta i njihovo uzajamno poverenje dovelo do srećnog ishoda.

Pozitivni efekti

* tegobe zamenjuje nadom
* rešavanje problema u braku, porodici, na poslu
* pomoć u pronalaženju emotivne sigurnosti
* prevazilaženje menadžerske bolesti
* omogućava da tinejdžeri pronađu sebe,
svoju budućnost, oslobode se stranputica
* podsticaj samopouzdanju i oslobađanje straha od pobede

Dragana Rodić