Broj 279
Početna > Lepi i zdravi > Pospremanje duše

Saveti energoterapeuta Branke Krdžić

Pospremanje duše

Ako su patnja i teskoba ispunile vaše unutarnje biće, okrenite se ka sebi, zagledajte se u ogledalo svoje duše, vreme je da pospremite nered

Svako ljudsko biće je kreator svoje sudbine. Kao slavni scenaristi, pišemo svoje scenarije dodeljujući sebi glavnu ulogu. Još u ranom detinjstvu kreiramo životnu priču - učeni smo da budemo dobri, jaki, da se trudimo, da budemo oprezni, da ne očekujemo previše od života. Da vredno učimo i završimo škole. Da biramo dobro plaćene poslove, da ne fantaziramo, da ćutimo zarad mira u kući. Mnoštvo pravila, zabrana i dozvola kojih smo se pridržavali. Ispunjavajući tuđe zahteve, malo pomalo udaljavali smo se od samog sebe.

Savladavanje životnih prepreka

Iako smo bili vredni, poslušni, mnogo toga trpeli, mučili se završavajući škole, očekivali napredak - nismo uspeli. Razočarani, sve više smo tonuli u ponor nezadovoljstva sobom, drugima i životom uopšte. Sudarili smo se sa samim sobom, poštujući pravila i zakonitosti koje smo nesvesno prihvatili još u detinjstvu. Suočavajući se s neuspehom u savladavanju životnih prepreka i provokacija, lako smo postali osujećeni. Bez motiva, nesigurni, prepuni gorčine, besni, tužni, uplašeni, zabrinuti... prestali smo da se radujemo. Patnja i teskoba su ispunile naše unutarnje biće. Okrenite se ka sebi. Zagledajte se u ogledalo svoje duše, vreme je da pospremite nered - objašnjava energoterapeut, Bahov praktičar i EFT terapeut (tehnika emotivnog rasterećenja), Branka Krdžić iz psihološkog savetovališta Jazz.

Veština komunikacije sa sobom
Doći do sebe znači dobiti sva pitanja i odgovore o nama samima. To su putokazi uz pomoć kojih spremamo naš „unutarnji dom". U psihološkom savetovalištu Jazz (www.jazzord.com) možete naučiti da se sretnete sa sobom i na konstruktivan način (EFT terapija, Bahove cvetne esencije) upoznate svoje unutarnje biće. EFT - tehnika emotivnog rasterećenja - jednostavan je, brz i izrazito efikasan pristup emotivnim problemima i telesnim tegobama kao posledicama emotivne neravnoteže. Tehniku je moguće primeniti jednako i na trenutnu, goruću patnju ili uznemirenost, kao i na dugotrajne, stare hronične probleme (negativno viđenje sebe, traume stare i preko 20 godina). Bahovi cvetni lekovi nam pomažu da prevaziđemo prepreke (posesivnost, strah, nestrpljivost, ravnodušnost, sumnju, pesimizam...) ka harmoniji sa samim sobom i sveukupnim okruženjem. Pomažu nam i da odnegujemo pozitivne osobine - ljubav, opraštanje, mudrost, hrabrost, toleranciju, saosećajnost... Uz pomoć ovih metoda osvešćujemo prepreke ka napretku, prepreke da postignemo i održimo uravnoteženost sa samim sobom. Preovladavajuća, dominantna negativna osećanja ili negativna mentalna stanja su osnovni zagađivači duše. Oni nas sprečavaju da svoje pozitivne potencijale razvijemo u kapacitete, veštine, sposobnosti, lične karakteristike. Negativna mentalna i emotivna stanja uz pomoć konstruktivnih metoda prevodimo u pozitivna i prijatna. Kroz lično iskustvo stičemo važnu životnu veštinu - komunikacije sa sobom. Tada možemo da osetimo u sebi svu snagu odluke, podrške i oslonca. Postajemo svesni da posedujemo sve što nam je potrebno za uspeh. Vredi napraviti red unutar sebe, kaže terapeut Branka Krdžić.

Put ka ličnom miru

Individualni susreti su namenjeni uspostavljanju i održavanju mentalnog zdravlja dece, omladine i odraslih. Podjednako uspešan rad na sebi je rad u grupama (radionicama). Psihološka radionica EFT-a je namenjena svim odraslim osobama koje žele da se na efikasan i konstruktivan način bave svojim emotivnim problemima i telesnim tegobama koje su posledica emotivne neravnoteže.