Broj 276
Početna > Lepi i zdravi > Biološka terapija za mališane

Dečja reumatska oboljenja

Biološka terapija za mališane

Od oblika bolesti, pravovremeno postavljene dijagnoze i primenjene terapije, zavisi hoće li upala zglobova imati hronični progresivni karakter sa teškim posledicama po kasniju funkcionalnu sposobnost dece

Juvenilni artritis predstavlja heterogenu grupu bolesti u kojoj se može razlikovati sedam različitih oblika oboljevanja. Može se javiti u svim uzrastima, počev od prve godine života, i kod oba pola. Manifestuje se ponovljenim temperaturama, osipom po koži, pojavom izliva u srčanu ili trbušnu duplju.
Profesor dr Jelena Vojnović sa Klinike za dečje interne bolesti u Nišu kaže da osim životne ugroženosti oboljenje može uzrokovati teška oštećenja velikog broja zglobova, sa pojavom teških oblika invaliditeta, već do puberteta.
- Dečji reumatizam postoji i nije retkost. Bolest od ranije poznata kao reumatoidni artritis danas nosi naziv juvenilni idiopatski artritis. Radi se o oboljenju koje se karakteriše pojavom hronične upale zglobova kod dece mlađe od šesnaest godina. Oboljenje za koje se ranije verovalo da je retko, uopšte nije tako retko, jer svako hiljadito dete u Srbiji danas pati od nekog oblika te bolesti- objašnjava dr Vojnović i dodaje da savremena medicina danas raspolaže znanjem i mogućnostima za rano prepoznavanje i lečenje dece obolele od svih tipova juvenilnog artritisa i drugih reumatskih bolesti.

Tkiva i organi na udaru
Najteži, sistemski oblik JIA od kojeg oboljeva jedno od 10.000 dece se javlja već od prve godine života.
- Nažalost kod deset odsto mališana, oboljenje vrlo teških oblika kao što je sistematska forma preti da im trajno ošteti kvalitet zdravlja i života, i da naruši sva tkiva i organe. U svemu tome najtragičnije je što se oboljenje uopšte ne manifestuje promenama na zglobovima. Sa druge strane postoji jedna podgrupa dece koja osim upale zglobova dobijaju upalu oka, te osim trajnog invaliditeta na zglobovima imaju i gubitak vida-ističe dr Vojnović.  

Visoko efikasni lekovi
Biološki lekovi su različitog hemijskog sastava i načina davanja, ali svojim izrazitim pozitivnim delovanjem na smanjenje zapaljenske reakcije i destrukciju zglobova, su visoko efikasni u lečenju najtežih oblika JIA, jedne od najtežih bolesti koja pogađa mališane.
- Za obolele mališane Udruženje pedijaterskih reumatologa i Udruženje reumatologa zaista se poslednjih godina izuzetno borilo i moram naglasiti da smo naišli na veliko razumevanje. Država će obezbediti primenu specifičnih bioloških lekova koji su se jedino pokazali efikasnim u lečenju najmlađe populacije- naglašava dr Vojnović.

Edukacija pedijatara
Evropsko udruženje dečijih reumatologa (PRES), čiji su aktivni članovi i stručnjaci iz naše zemlje, definisalo je kriterijume za postavljanje dijanoze i lečenje ovih bolesti u dece. Poseban problem je činjenica da se bolest manifestuje sporo, sa pojavom novih simptoma kroz vreme, nekad i nekoliko godina, da tegobe mogu biti šarolike (temperature, osipi i različite promene po koži, promene na očima, upale srčane kese, digestivne smetnje...), pa samo pravilno edukovan pedijatar može posumnjati i pravovremeno postaviti dijagnozu.

 

Dragana Rodić