Broj 275
Početna > Lepi i zdravi > Odluka za ceo život

Profesionalna orijentacija

Odluka za ceo život

Da li je vaše dete vođa, lider, timski radnik, budući naučnik, umetnik, lekar, terapeut, trgovac, frizer…? Četiri različite vrste testova i stručnost psihologa pomoći će detetu i roditeljima da odluče i izaberu školu, fakultet, zanimanje. Izbor treba uskladiti sa osobinama, sposobnostima, interesovanjima deteta kao i sa mogućnošću zaposlenja. Odluke koje donosite, najčešće, samo jednom u životu

Ako imate dilemu u koju školu ili fakultet da upišete dete, želite da menjate posao, a niste sigurni da li ćete napraviti pravi izbor, profesionalna orijentacija će vam pomoći da bolje upoznate lične sposobnosti i nedostatke, lakše donesete ispravnu odluku i zaštitite se od neprijatnosti, razočaranja i neuspeha. Kvalitet života, nivo zadovoljstva i sreća u velikoj meri zavise i od toga da li se bavimo poslom koji nam odgovara. Zato treba ozbiljno i temeljno pristupiti izboru škole, fakulteta i buduće profesije. Profesionalna orijentacija pruža pomoć i podršku upravo pri takvim izborima. U Centru Balans Medika Beograd, diplomirani psiholog Eleonora Vlahović na osnovu dvedesetjednogodišnjeg iskustva objašnjava:
- Profesionalna orijentacija pruža pomoć i podršku u donošenju životno važnih odluka, kao što su izbor škole, fakulteta, promena profesije… Pomaže osobi da bolje upozna sebe i svoje mogućnosti I sposobnosti važne za izbor budućeg zanimanja, da otkrije u čemu je najbolja, koliko je spremna da uloži napora za ostvarenje svojih ciljeva, njene navike, organizaciju rada, doživljaj neuspeha, uticaj nagrade i kazne. Program obuhvata testiranja, savetovanje i informisanje.

Kome je namenjena
- Profesionalna orijentacija namenjena je svima onima koji treba da donesu neku odluku. Može biti u pitanju izbor ili promena srednje škole, visoke škole, fakulteta, specijalizacija, potvrda profesionalnog izbora ili nemogućnosti da upišemo baš ono što želimo pa tražimo alternativno rešenje… Takođe, sve više dolaze ljudi koji žele da promene radno mesto u okviru iste struke, oni koji razmišljaju o prekvalifikaciji, započinjanju sopstvenog biznisa…

Šta obuhvata testiranje
- Najpre se upoznajem s klijentom. Deca i mlađi uvek dolaze s roditeljem. Kroz razgovor prikupljam podatke o školskom uspehu, hobijima, porodici… koji su mi neophodni da bih mogla da napravim izbor testova. Testovi koji se zadaju u pismenoj formi namenjeni su utvrđivanju sposobnosti, interesovanja, motivacije, radnih navika i nekih karakteristika ličnosti koje su važne za profesionalni izbor (vođa, timski radnik, medijska ličnost, solo igrač, naučnik)… Nakon toga studiozno analiziram test i prezentujem kandidatu rezultate. Dajem preporuke koja škola ili fakultet nije dobar izbor, šta je najbolji izbor i koje su alternative, objašnjava Eleonora Vlahović.

Idealno vreme za testiranje
Dešava se da preambiciozan roditelj želi da dete počne s pripremama za fakultet u drugom razredu gimnazije. To je rano jer tada još nisu razvijena profesionalna interesovanja deteta. Takođe, ono će se u trećem i četvrtom razredu susresti s novim predmetima, što će mu možda otvoriti nove vidike, doći će do sazrevanja… Za decu koja se pripremaju za srednju školu najbolje je da rade test u osmom razredu. Sve više dolaze i stariji. Imala sam ljude koji su blizu pedesete godine, ali rade posao koji im ne odgovara, žele da ga promene ili su prinuđeni na to, kaže psiholog Eleonora Vlahović.

Primeri iz prakse
- Najteža profesionalna orijentacija za mene je kada mi dođu deca koja su uspešna u učenju stranih jezika, matematike, idu u muzičku školu, interesuje ih ekologija… To su deca koja imaju veliki potencijal, ali često budu pogubljeni jer ne znaju u kojoj oblasti da se fokusiraju i koju školu da izaberu. Testom ih usmerim, otkrijem šta im najviše leži, koje su im sklonosti… Dešava se takođe da dete ima slab uspeh i ne može da upiše arhitekturu za koju ima interesovanje i ima sposobnosti, ali nema dovoljan prosek ocena za upis. Onda tražimo alternativu. Toliko je puno primera, svako dete je priča za sebe. U poslednje vreme se pojačava interesovanje mladih za forenziku. Kod jednog broja ima osnove za to jer forenzika je takva oblast da se radi timski, u tom timu imate hemičara, psihologa, pravnika, onog koje završio policijsku akademiju, lekara, patologa… različitih profila i onda mogu na osnovu podataka dobijenih testovima da preporučim koji deo tima ta osoba može da pokrije i da je usmerim.

Prevencija problema
Ima puno dece koja pred sam upis u srednju školu ili fakultet ne pokazuju interesovanje za bilo šta. To je jedna vrsta odbrane deteta i roditelj bez dileme tada treba da pomogne, ali ne da nametne. Posavetujem ih kako da deca sama donesu odluku, a ne da krive roditelje da mu je nešto nametnuto ili da upiše školu jer su svi drugari tamo… Za decu koja nemaju izgrađen stav, često savetujem opštu gimnaziju, čime se odlaže donošenje profesionalne odluke. Dobro urađena profesionalna orijentacija je vid prevencije budućih problema. Ako upišete dete u školu za koju nije, suočićete se s lošim uspehom, puno privatnih časova, odbojnošću, velikim brojem izostanaka, sukobima s roditeljima… Profesionalnom orijentacijom predupređujemo mnoge buduće probleme. Za to treba odvojiti vreme i novac, ali je to mala investicija za ono što ćete dobiti, zaključuje psiholog Eleonora Vlahović, konsultant u Balans Medika.

Kako izabrati zanimanje
Na pitanje čime treba da se rukovodimo i čemu da damo prednost pri izboru profesije, Eleonora Vlahović kaže – U Srbiji je dugo postojao nerealan odnos prema tome, prednost je davana onome što dete voli. I to treba sagledati, ali morate da uvažite i realnost. Pa ono što volite, a nije isplativo to neka bude hobi, a posao ćete tražiti po nečemu što vam odgovara ali je i kurentno na tržištu. Neophodno je uspostaviti ravnotežu vaših sposobnosti, individualnih karakteristika (da li ste timski igrač, lider, ne volite da radite na terenu…), ali se mora videti i gde se može obezbediti egzistencija.

Profesionalna orijentacija obuhvata:
• pismeno testiranje (sposobnosti, ličnosti, motivacije, profesionalnih interesovanja)
• pregledavanje testovnog materijala
• individualni razgovor (za decu i mlade u prisustvu roditelja/staratelja)
• prezentovanje dobijenih rezultata
• profesionalno savetovanje (preporuke)
• profesionalno informisanje (vrste škola/obrazovnih profila, trajanje obrazovanja, specifični zahtevi i sl.)
Za profesionalnu orijentaciju potrebna su dva susreta. Jedan za testiranje ( oko 90 minuta), a drugi za ostale aktivnosti (45 minuta). Između dva susreta pregledava se urađeni testovni materijal.

Kada raditi profesionalnu orjentaciju?
-imate dilemu koju srednju školu i/ili fakultet upisati
-dvoumite se između gimnazije i stručne škole
-završili ste osnovnu muzičku školu i niste sigurni da li treba nastaviti u tom pravcu dalje školovanje
-roditelji imaju uspešnu advokatsku kancelariju i očekuju da studirate prava, a vi sumnjate da je to pravi  izbor za vas
-želite da upišete filološku gimnaziju ali vas brine prijemni ispit i školski uspeh.
-završili ste srednju stručnu školu ali ste nezaposleni i interesuje vas dokvalifikacija i/ ili prekvalifikacija
-uvek ste lepo crtali i razmišljate da li da to ostane hobi ili da  upišete  dizajnersku školu
-brinete o svom detetu  učeniku osmog razreda koji  je nezainteresovan  za upis u srednju školu
-brinete za sina koji je upisao mašinstvo po sopstvenoj želji ali već dve godine ne polože ispite
-izgubili ste posao i želite da se oprobate u privatnom biznisu i hoćete da saznate da li ste sposobni za to
-želite da upišete fakultet organizacionih nauka ali vas opterećuju  očekivanja roditelja lekara koji nepodržavaju taj izbor
-voleli bi da studirate u inostranstvu i želite da proverite da li je to dobar izbor za vas