Broj 275
Početna > Lepi i zdravi > Menjajte sebe, a ne druge

Put do sreće

Menjajte sebe, a ne druge

Svi ljudi kažu da žele da budu srećni. Iako većina njih ima drugačije ideje o tome šta je sreća i kako bi trebalo da izgleda, to ne menja činjenicu da je smisao života duboko povezan s ljuskom težnjom ka sreći

Sreća nije proizvod okolnosti, već načina na koji osmišljavamo situacije iz naših života. Sreća podrazumeva racionalan, logičan i pragmatičan kontakt s realnošću, drugim ljudima i nama samima. Prihvatanje postojećeg i nezahtevanje nemogućeg jeste prvi korak u izbegavanju nezdravih osećanja. Međutim, to još ne znači da smo srećni. Sreća podrazumeva racionalan, logičan i pragmatičan kontakt s realnošću, drugim ljudima i nama samima.

Samoprihvatanje
Budući da ljude ne možemo menjati, valja ih prihvatiti. Međutim, na sopstvenu promenu možemo uticati. Prihvatanje sebe kao pogrešivog bića, s vrlinama i manama, umesto negovanja svemoćne slike o sebi, vodi značajnom umanjenju tenzije. Nakon samoprihvatanja, a zarad postizanja dugoročne sreće, valja raditi na ostvarenju ličnih potencijala. Želja da budemo najbolji što možemo, umesto zahteva da budemo najbolji na svetu je recept za sreću.

Racionalni ciljevi
Realistični ciljevi su u skaldu s našim mogućnostima, trenutnim okolnostima, logikom i našim željama. Valjalo bi da su precizni i kratkoročni. Neprecizni ciljevi, i oni koji se odnose na daleku budućnost, često su demotivišući i lako dovode do odustajanja. „Korak po korak”, sve do narednog koraka i plana i delanje u skladu s realnošću je recept za pravljenje ostvarivih ciljeva. Čim jedan takav bitan cilj ostvarimo, motivacija raste, sam uspeh je nagrada, uviđamo da smo sposobni da planiramo i realnost nam postaje sve draža. Pozitivan odnos prema realnosti je put ka dugoročnoj sreći.

Realna slika
Čovek koji je realnističan po pitanju svojih vrlina i mana, talenata i nedostataka, ima značajno veće šanse da unapredi svoj život, od čoveka koji ne priznaje svoje nedostatke i veliča sliku sebe kao idelanog, svemoćnog i veoma priznatog. Slika o sebi je dvodimenzionalna, dok smo mi trodimenzionalna bića. Ako ulažemo u sliku, radimo na svoju štetu. Ispuštamo mogućnost da promenimo ono što možemo da menjamo, prihvatimo ono što ne možemo i naučimo kako da pravimo razliku između prethodne dve stvari.

Recept za sreću :
- Prepoznajte sopstvene želje
- Analizirajte vlastite potencijale
- Prihvatite sve što ne možete promeniti, menjajte sve što vam stoji na putu, a podložno je promeni
- Niko nije savršen i prihvatite da ćete praviti greške ili propuste
- Odustanite od potrage za euforijom i uvažite neminovnost – niko nije proveo ceo život u sreći i blagostanju
- Najsrećniji ljudi su oni koji prihvataju realnost i idu u korak s promenama okolnosti
- Pravite kratkoročne i ostvarive ciljeve i težite da budete najbolji što možete
- Fokusirajte se na pozitivne aspekte ostvarenih ciljeva i svaki sledeći plan usaglasite s pravilima logike, realnosti i vašim sposobnostima.