Broj 272
Početna > Lepi i zdravi > Vratite veru u sebe

Kako ojačati samopouzdanje

Vratite veru u sebe

Samopouzdanje i vera u sebe ključni su pojmovi za ostvarenje svakog životnog cilja

Ljudi s niskim stepenom samopouzdanja ne prekidaju nezdrave odnose, nezadovoljni su na poslu, a ipak ga ne menjaju, imaju problema sa zdravljem, večne su žrtve. Nedostatak samopouzdanja u korenu je mnogih životnih problema. Verovatno ste i sami svesni mnogih posledica. Varijante su beskonačne. Ima i onih koji se naoko prikazuju zadovoljnima i samouverenima, pa čak i presamouverenima, ali kad ostanu sami, skidaju masku i tada su sasvim drukčiji.

Promena unutrašnje slike

Promena unutrašnje slike o sebi i zadržavanje zdravog pogleda na sebe i svet oko sebe zahteva rad na sebi. Potrebno je prvo pronaći izvore rušenja samopouzdanja (ili njegovog nepostojanja). Nisko samopouzdanje, strahovi i svaka negativna misao uzrok su nezadovoljstva i negativnih događaja u vašem životu.
Pronađite uobičajene obrasce koji podupiru tu vašu „lošu” sliku o sebi. Odlučite da to promenite. Donošenje odluke o tome da ćemo promeniti loše navike, negativno ponašanje i uverenja koja ograničavaju važan je korak u ličnoj promeni. Ona nam potvrđuje spremnost da istrajemo u ostvarenju cilja, bez obzira na prepreke. A njih će biti! Omogućite svojoj kreativnosti i intuiciji da vam služe na tom putu promene.

Učite korak po korak
Okružite se pozitivnim ljudima i ne dopustite da vas tuđa kritika zaustavi ili omete u ostvarivanju ciljeva. Kritikovanje nas ometa u postizanju boljih rezultata u životu. Takve ćete situacije lako prepoznati, a pogotovo ljude koji vas kritikuju. Omiljena im je reč 'ali'. „Lepa si, ali malo si se udebljala, zar ne?"

Prihvatite nedostatke
Budite otvoreni za ideje koje bi vam mogle pomoći i radite na svome samopouzdanju. Korak po korak, steći ćete samokontrolu menjajući tako „naučene" reakcije koje sabotiraju vašu sreću. Ali, najvažnije od svega: upoznajte sebe. Zavolite se i prihvatite svoje male nedostatke. Otkrićete da je svet predivno mesto, a vi njegov neizostavni deo.

Kako steći samopouzdanje
- Osvestite izvore rušenja samopouzdanja.
- Odlučite da se promenite.
- Počnite da volite i cenite sebe.
- Nagradite se za svaki, pa i najmanji uspeh.
- Zamenite uverenja koja ograničavaju novim i pozitivnim.
- Okružite se pozitivnim ljudima i ne dopustite da vas kritikuju.

Ključ uspeha
Kada budete sami sa sobom, preispitajte se da li činite rado za sebe one stvari koje ste spremni da uradite za osobu koju volite? Nagradite se za svaki, pa i za najmanji uspeh i ostvarenje zadataka koje ste sebi zadali. Upravo je u samonagrađivanju i samomotivaciji ključ podizanja vlastitog samopouzdanja.

Žaklina Milenković