Broj 271
Početna > Lepi i zdravi > Život sa astmom

Bolesti pluća

Život sa astmom

Svako sedmo školsko dete i svaki dvadeseti odrasli stanovnik Srbije ima neki oblik astme dok je u svetu 300 miliona obolelih

Za većinu pacijenata sa astmom danas postoji tretman, mogućnost da žive s kontrolisanom astmom. Od ukupnog broja obolelih tu je pet do deset odsto onih sa teškim oblikom astme, ostatak je sasvim dobro vođen, kontrolisan i lečen.

Prvi znakovi bolesti
Simptomi astme su nedostatak daha, otežano disanje i kašalj.
- Velika je razlika nastala kada smo konačno pronašli način da lečimo i kontrolišemo astmu. Od tada nam nije bio toliko važan uzrok, samo smo se trudili da bolest adekvatno saniramo. Fokusirali smo se na lečenje koje je pomagalo većini obolelih, ali se nismo fokusirali na razlog nastanka, pa onima kod kojih lečenje ne deluje i ne možemo da pomognemo. To je zato što ne znamo kako nastaje bolest. Znamo šta je „okidač", šta pogoršava stanje i kako se leči, pa se zbog toga osećamo sigurnije. Znamo da je nastanak delimično u vezi s genetikom, delimično sa okolinom, ali ne znamo onaj glavni razlog - tvrdi profesor Alberto Papi iz Odeljenja za respiratorne bolesti u Univerzitetskoj bolnici „Sveta Ana" u Ferari i Istraživačkog centra za astmu i HOBP, koji je u okviru inicijative „Zdravlje nas povezuje" u Beogradu govorio na skupu posvećenom astmi i hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća (HOBP).

Glavni okidači
Kao šef Istraživačkog centra za astmu i HOBP, profesor dr Alberto Papi tvrdi da postoje nova saznanja o povećanju faktora rizika, posebno kada govorimo o virusnim infekcijama. Iako se nekada verovalo u suprotno, danas otkrivamo da su virusne infekcije glavni okidač, kako za astmu tako i za HOBP.

Lečenje u budućnosti
Veoma je važno prevenirati infekciju. I astma i HOBP imaju smanjenu otpornost na virusne infekcije. To je jedna od glavnih hipoteza na kojima se bazira razvitak lečenja u budućnosti. Ideja je upravo učiniti ove pacijente više otpornim na virusne infekcije.
- Istraživanja se rade kod pacijenata sa ozbiljnom astmom. To su biološka istraživanja na antitelima, posebnim putanjama koje su važne u fenotipima astme. Ima napretka u ovoj oblasti istraživanja. Doći ćemo do rešenja, ne sutra, ali za nekoliko godina, i to lečenje će biti veoma skupo - kaže profesor Alberto Papi.

Kontrola bolesti
Prema njegovom mišljenju, najvažniji načini za kontrolu astme su protivzapaljenski lekovi, oni su kamen temeljac lečenja astme danas. Dve glavne teme kod lečenja su upala i bronhodilatacija. Bronhodilatacija je važna sama po sebi, a takođe nam pomaže da smanjimo izloženost pacijenta kortikosteroidima. Međutim, treba imati na umu da oni, posebno posle dugog lečenja, imaju nuspojave.

Zaboravite cigarete
Kod hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) samo jedna stavka može promeniti tok bolesti, a to je prestanak pušenja.
- Za astmu, prevencija je nepredvidiva. Mogu reći kako sprečiti pogoršanje bolesti, a to je izbegavanje svih situacija u kojima se astma pogoršava: alergeni, aktivno i pasivno pušenje.
Čak jedna trećina astmatičara aktivno puši! Ako pušite, ne samo da pogoršavate svoju astmu, već i lečenje kortikosteroidima činite neefikasnim, zato što oni onda ne deluju. Kada su infekcije u pitanju, ne možete živeti pod staklenim zvonom, ali izbegavajte rizične situacije - savetuje profesor Alberto Papi.

Simptomi bolesti
- nedostatak daha
- otežano disanje
- kašalj
- sviranje u grudima (vizing)

Žaklina Milenković