Broj 260
Početna > Lepi i zdravi > Ti si onaj pravi

Izbor partnera

Ti si onaj pravi

Jedna od najvažnijih odluka u životu, pored izbora zanimanja, jeste izbor partnera jer se odražava na osećaj samoostvarenosti i samozadovoljstva u životu

Poslednjih godina sve više je onih koji plivaju u moru obaveza. Zbog manjka slobodnog vremena i otuđenosti, nemaju priliku da upoznaju i prepoznaju „srodnu dušu" s kojom bi ostvarili ljubavnu vezu o kojoj sanjaju.
- Izbor partnera zavisi od toga šta svaki pojedinac misli o partnerskim odnosima, braku, porodici zavisno od kulturoloških stereotipa koje su mu preneli roditelji - objašnjava Ljiljana Filipović, psiholog i porodični terapeut.

Podsticajna porodična klima
Prema rečima naše sagovornice, podsticajna klima porodičnih odnosa daje dovoljno dobru podlogu za zreo izbor partnera. Kada su u porodici odnosi hladni i konfliktni, može se desiti da se pojave problemi na polju izbora partnera.
- Tamo gde je klima porodičnih odnosa podsticajna, mališani se razvijaju u zrele i emotivno stabilne ličnosti, koje su spremne da daju, primaju i razmenjuju ljubav i da slobodno idu ka svojim izborima nesputani od roditelja. U porodicama gde su odnosi distancirani i konfliktni deca mogu da izaberu čak i opciju da ne zasnivaju brak i porodicu zbog loših iskustava ili da biraju partnere koji su potpuno suprotni u odnosu na ono što su njihovi roditelji birali. Primera radi, ako je otac bio dominantan, a majka zavisna, ćerka se neće odlučiti za dominantnog muškarca - kaže Ljiljana.

Odvajanje od primarne porodice

Jedan od preduslova koji treba da ispunjava osoba zrela za izbor partnera je uspešno završen proces individuacije i separacije - psihičkog odvajanja od svoje primarne porodice, da li se osoba može potpuno osloniti na sebe, da li je potpuno formirana kao individua i da li ima slobodu da gradi nezavisne odnose od drugih ljudi i naravno od svoje primarne porodice. Iako bi taj proces trebalo da se završi krajem adolescencije, oko 24. godine, u našim društvenim okolnostima se često završava kasnije. U našem kulturološkom miljeu deca uglavnom nemaju uslova da se odvoje fizički od roditelja i da budu ekonomski nezavisna, a roditelji često nastoje da grade i psihološku zavisnost - ističe gospođa Filipović.

Zreo izbor partnera
- Zrelost za izbor partnera je značajno povezana s razvijanjem samosvesti, odnosno realne slike o sebi i realnih očekivanja od sebe i drugih, kao i razvojem empatije (saosećanja) za potrebe drugih i preuzimanjem odgovornosti za svoje ponašanje i emocije, dobrim vladanjem komunikacionim veštinama. Sve ove sposobnosti mogu se usavršavati kroz proces socijalnog učenja tokom čitavog života. Razvijanje zrelog odnosa prema sebi i drugima je značajan domen psihoterapijskog rada. Nažalost, mladi ljudi u Srbiji nemaju naviku i potrebu da se konsultuju sa psihoterapeutom oko izbora partnera - kaže gospođa Filipović.

Na test probi
Porodični terapeuti savetuju da se izbori partnera zasnivaju na što većem broju sličnosti, i to u odnosu na: osobine ličnosti, očekivanja od partnerskih odnosa, životna interesovanja i ciljeve i preporučuju iskustvo zajedničkog života pre donošenja konačne odluke o braku - da bi se partneri što bolje upoznali i imali priliku da provere da li su napravili „pravi” izbor.
- Trebalo bi da se svaki par najpre zabavlja šest meseci do godinu dana, a isto toliko da provede i u zajedničkom životu. Ne treba žuriti sa odlukom o braku. Potrebno je vreme da se dvoje usklade i procene da li su jedno za drugo.

Važni elementi dobrog izbora
1. Procena spremnosti partnera na kompromise u prevazilaženju razlika.
2. Usklađivanje zajedničkog i pojedinačnog ličnog razvoja.
3. Investiranje sebe u negovanje harmoničnih partnerskih odnosa.

 

Dragana Rodić