Broj 26
Početna > Zanimljivosti > ŠTA JE TO LJUBAV?

ŠTA JE TO LJUBAV?

Ljubav je nešto što nas  pokreće i inspiriše. Ljubav je strast koja neće da zna ni za prošlost ni za sadašnjost...
  Ljubav je emocija, ali i motiv (strast, potreba, težnja), čija je glavna odlika snažna naklonost prema nekom privlačnom predmetu, pojavi ili biću. Ljubav prema drugoj osobi uključuje osećanje nežne privrženosti,  zainteresovanost za njene potrebe, želje i misli, nesebičnu brigu za njenu sreću i strasnu želju da odnosi budu što prisniji. Postoje razne vrste ljubavi: roditeljska, partnerska, religiozna, narcistička, bratska... Potreba za ljubavlju može biti i neurotička, sadistička, mazohistička. Po Erihu Fromu ljubav je „jedini zdravi i zadovoljavajući odgovor na problem ljudskog postojanja", a zrela ljubav zadovoljava osnovnu ljudsku potrebu za povezanošću sa drugima, uz očuvanje identiteta ličnosti. Bitne komponente ljubavi su davanje, briga, odgovornost, poštovanje i poznavanje. Ako pokušavate da definišete vaš odnos sa partnerom, uzmite u obzir ove elemente i pokušajte da sagledate da li su i u kojoj meri oni prisutni u vašem odnosu. Nedostatak ili manja prisutnost nekog od ovih elemenata ne znači da ljubav ne postoji, ali to može da znači da ona nije baš onakva kakvom je shvataju pisci, pesnici i drugi umetnici ili stvaraoci koji se tom temom bave.
  O ljubavi su rekli:
 
  Bogat nije onaj ko puno ima, već ko puno daje.
  Ljubav je umeće, dobro naučiti ovo umeće najvažnija je stvar na svetu.                             
  Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi.
  Nezrela ljubav kaže: Volim te jer te trebam. Zrela ljubav kaže: Trebam te jer te volim.
 Erik From
 
  Svesti čitav svemir samo u jednu osobu - to je ljubav.
  Ima jedan divan nevidljiv svet, a to je onaj što ga zaljubljeni u srcu nose.
 Viktor Igo
 
  Ljubav nije nikakva zagonetka, jer smo je već sto puta rešili. Naprotiv, ona je zgodna odgonetka, koju svaki put ponovo zamrsimo, da bismo uživali u njenom rešavanju.
  Ljubav! Čitava knjiga u jednoj reči, celi okean u jednoj suzi, sedam nebesa u jednom pogledu, vihor u jednom uzdahu, grom u jednom dodiru, hiljadu godina u jednom trenu.
 Tuper

  Od neiskusne žene zavodnik najviše nauči.
 Kazanova
 
  Svi smo mi rezultat ljubavi i zanosa.  
 Džordž Gordon Bajron
 
  Volim te, jer si mi dala ljubav. Volim ljubav, jer si mi je ti dala.
 Šarl Bodler

 Zaljubljeni čovek misli da uvek voli prvi put, iako je pre toga sto puta voleo; a događa se čak da veruje kako je odista samo ovaj put istinski voleo.
 Ljubav je najčešće jedno veliko maštanje, jer smo izmislili sve vrline kod žene koju volimo, i uobrazili da su sve sreće mogućne, i zaključili da su sve prepone sitne i neznatne.
 Ljubav je ozbiljna i sveta stvar, ali su zaljubljenici - začudo, uvek smešni za sve ostale ljude. Dovoljno je da vam neko ispovedi da je zaljubljen, pa da mu u vašim očima padne cena.
Jovan Dučić

 Treba više strahovati od ljubavi žene nego od mržnje muškarca!"
 Ako imaš dobru ženu, bičeš srećan. Ako imaš lošu ženu, bićeš filozof."
Sokrat