Broj 246
Početna > Lepi i zdravi > Tesla metamorfoza

Energetsko lečenje

Tesla metamorfoza

Metoda je zasnovana na korišćenju Teslinih lekovitih frekvencija i ima za cilj da dovede frekvenciju svetlosti ljudskog tela do savršene ravnoteže

Zna se da su sve funkcije u našem telu elektromagnetne prirode. Naučno je dokazano da svaka ćelija zrači svetlost. Zdrave i mlade ćelije zrače snažnu svetlost, dok kod bolesnih ili starih ćelija ta svetlost jenjava. Tesla metamorfoza lečenje ima za cilj da dovede frekvenciju svetlosti ljudskog tela do savršene ravnoteže.

Svetlost zdrave ćelije
- Svako oboljenje, bilo da se manifestuje na fizičkom, mentalnom ili emotivnom planu, rezultat je poremećene ravnoteže univerzalne životne sile koja je vidljiva kao frekvencija svetlosti. Kada se jednom ponovo uspostavi optimalna frekvencija svetlosti, dolazi do ozdravljenja, na svim nivoima: fizičkom, mentalnom, emotivnom, spiritualnom (a možda i na nekim drugim nivoima kojih još uvek nismo svesni). Pri lečenju iscelitelj ne prati neku određenu proceduru, već samo osluškuje komunikaciju između svojih ruku i frekvencije energetskog polja klijenta - objašnjava Anja Petrović koja gotovo dve decenije radi energetsko lečenje.

Tesla talasi
„Tesla metamorfoza zdravlja" je metoda kojom se postižu neverovatni rezultati, izlečenja od mnogih, za ortdoksnu medicinu neizlečivih, oboljenja, i to u veoma kratkom vremenu.
- Cela priča je počela bajkovito, a onda su snimci PIP kamerom pokazali da se zaista radi o Tesla talasima na koje se praktičar Tesla metamorfoze uključuje direktno, bez korišćenja bilo kakvih mašina - objašnjava Anja Petrović iz Australije, koja je započela ovu metodu lečenja. Izlečenja su najčešće veoma brza. Preporučuju se tri seanse zato što se u većini slučajeva posle toga vidi da li ima značajnih promena. U velikoj većini slučajeva, tri seanse su dovoljne.

Put ličnog razvoja
Dok kod „Tesla metamorfoze lečenjem" nema nikakvih određenih procedura koje praktikant treba da sledi, u „Tesla metamorfozi svetlosnog tela" procedura je striktna; potrebno je da iscrtava sasvim određene linije koje su u vezi sa energetskim tokovima (aksiatonalnim linijama) i vrtložnim energetskim centrima (čakrama) ljudskog tela.
Proces „Tesla metamorfoze svetlosnog tela" pospešuje razvoj svesti i opšti lični razvoj na svim nivoima.

Lečenje na daljinu
Pri lečenju na daljinu (kada klijent nije fizički prisutan) praktičari Tesla metamorfoze mogu da uspostave komunikaciju sa svesnim, podsvesnim i integrativnim umom klijenta i da prenesu poruku od uzvišenog Ja, u cilju lečenja. Oni to rade bez posebnih rituala ili simbola. Ništa slično se ne radi ni u jednoj drugoj alternativnoj metodi.

Neobjašnjive pojave
Mnoge pojave vezane za Tesla metamorfozu ne mogu da se objasne. Pre svega, izlečenja koja su u zvaničnoj medicini nemoguća.
- Nemoguće je objasniti i belu svetlost koja se pojavljuje oko nekih klijenata za vreme seanse, bele svetlosne lopte koje su studenti u Beogradu i Podgorici prošle godine mogli da vide golim okom, boje koje su se pojavile na belom zidu sale u kojoj je držan seminar u Kanadi, purpurna boja u aurama polaznika seminara. Prof. dr Ristovski, koji je snimio rad praktičara Tesla metamorfoze, nije mogao da objasni belu svetlost koja se pojavljuje na snimcima kako se kreće okolo, pa se na jednom mestu čak vidi senka ruke praktičara na klijentu, mada pri snimanju nije korišćen nikakav reflektor. Stalno se pojavljuju nove stvari, i to u meni ponovo budi radoznalo dete - kaže Anja Petrović.

 Energija je svuda oko nas
-Tesla je u više navrata jasno rekao da je energija svuda oko nas i da
ćemo moći direktno da je koristimo. U eksperimentu u Arrow automobilskoj
kompaniji, gde su izvadili iz kola motor i akumulator, Tesla je ubacio
neke četiri cevi i automobil je razvijao brzinu od 100 kilometara na
sat, koristeći samo okolnu energiju.
Nikola Tesla je govorio: „Onoga dana kada nauka počne da istražuje
nematerijalne fenomene, načiniće veći napredak u jednoj deceniji nego za
sve vekove svoga postojanja"! Ako je to izjavio čovek koji je postavio
osnove sve savremene tehnologije, krajnje je vreme da nauka ovu izjavu
shvati ozbiljno! Tesla metamorfoza je jedna od prvih karika ka
povezivanju duhovnog i naučnog kao nedeljive celine.

 

Žaklina Milenković