Broj 245
Početna > Lepi i zdravi > Saveznik uspeha

Emocionalna inteligencija u biznisu

Saveznik uspeha

Važno je razumeti da emocionalna inteligencija nije suprotnost inteligenciji: to je jedinstveni spoj intuicije i razuma u vidu saznanja

Faktori ličnog i poslovnog uspeha neraskidivo su vezani kako za vašu odgovornost i odlučnost tako i za saradnju s ljudima koji vas okružuju i koje tek treba da upoznate.
Pored temeljnog rada, ključ uspeha se manifestuje i kao motivacija koju ste dobili nakon inspirativnog razgovora sa šefom ili kolegom, entuzijazam da se uključite u projekat za koji ste čuli od prijatelja u kog imate poverenja, želja da poslovne planove poverite baš onima koji vas uvek saslušaju i koji vas potpuno razumeju, veliki uspeh koji ste ostvarili jer su vas pravi ljudi podržali u pravom momentu, razumejući suštinu vaše težnje... Univerzalni činilac svih ovih faktora uspeha je emocionalna inteligencija. Ona podrazumeva dve osnovne veštine – veštinu upravljanja sobom i veštinu saradnje s drugima, a obe su ključne za uspešno poslovanje.
Emocionalna inteligencija primenjena lično odličan je saveznik ličnog uspeha. Primenjena u komunikaciji i saradnji omogućava aktivno slušanje i uspešno prenošenje poruka, zatim sposobnost da se pozitivno i kreativno reaguje i na poslovne neuspehe i prepreke, samokontrola, samopouzdanje, motivacija za rad, adekvatno intelektualno funkcionisanje, delotvornost u grupi.
Centar za proučavanje i primenu emocionalne inteligencije u Srbiji ima sedište u Beogradu. Okuplja stručnjake različitih obrazovnih profila koji proučavaju i istražuju fenomen i efekte emocionalne inteligencije u različitim područjima nauke, kao i one koji se bave njenom popularizacijom i primenom kroz edukativne seminare i radionice. Osnivač i počasni predsednik centra je prof. dr Predrag K. Nikić.

Konferencija u Beogradu

JCI Beograd organizuje konferenciju Emocionalna inteligencija u biznisu 18-19. novembra na kojoj će predavanja održati eminentni profesionalci iz te oblasti. Teme koje će biti predstavljene na konferenciji su Primena emocionalne inteligencije, Emocionalna inteligencija u liderstvu, Šest tipova ličnosti u poslovnom okruženju. Uz predavanja i radionicu organizovano je i svečano otvaranje, ručak i gala večera, a dodatna mogućnost za umrežavanje profesionalaca obezbeđena je Biznis netvorking iventom.
Više informacija možete videti na sajtu www.jci-beograd.org.