Broj 243
Početna > Lepi i zdravi > Lečenje pokretom

Kineziterapija

Lečenje pokretom

Osim što se odgovarajućim vežbama oporavljaju oštećene funkcije lokomotornog aparata, individualna i dozirana kineziterapija blagotvorno deluje i na druge sisteme, poput kardiovaskularnog, respiratornog, endokrinog...

Iako bez velike pompe i reklame, zahvaljujući prvenstveno rezultatima koji se njome postižu, kineziterapija je u svim zemljama širom planete jedan od cenjenijih vidova savremenog lečenja. Podrazumeva jednu od važnijih mera medicinske rehabilitacije i ujedno najprirodniji vid lečenja, jer angažuje unutrašnje snage organizma, a ne zahteva unošenje različitih vrsta energije iz spoljne sredine, ističu stručnjaci. Zadatak takve terapijske metode je da primenom odgovarajućih vežbi očuva, uspostavi, razvije ili zameni neku od funkcija lokomotornog aparata.
- Za razliku od lečenja medikamentima i drugim fizikalnim metodama, u kineziterapiji se traži aktivno učešće pacijenata. Aktivnim, aktivno potpomognutim i pasivnim pokretima ubrzava se proces ozdravljenja i psihološki utiče na razvijanje samopouzdanja kod bolesnika - objašnjava Jasmina Milinković, viši fizioterapeut Specijalne bolnice za rehabilitaciju banje Koviljače.

Individualan i doziran pristup
Pravilno odabranim vežbama deluje se kako lokalno na pojedine segmente i zglobove tako i u opštem smislu. S medicinskog aspekta treba imati u vidu da je čovekov organizam jedinstvena celina. Zato su terapeutske vežbe direktno vezane ne samo za neuromišićni i skeletni već i kardiovaskularni, respiratorni, endokrini i druge sisteme. Indikacije za primenu vežbi su brojne i pokrivaju veliki broj medicinskih grana: traumatologiju, ortopediju, neurohirurgiju, kardiologiju, pulmologiju... U toku školovanja fizioterapeuta posebna pažnja posvećuje se pitanju doziranja u toku rada, kao i principu da se ne pristupa povređenom mišiću ili, na primer nozi, već pacijentu u celini, i to po strogo individualnom principu.

Aktivno učešće najmlađih pacijenata
- Individualnom i doziranom kineziterapijom oporavljaju se oštećene funkcije ne samo lokomotornog aparata nego i drugih sistema. U našoj ustanovi kineziterapija se sprovodi u šest kinezisala, od kojih dve pripadaju odeljenju dečje rehabilitacije. Timskim radom lekara i subspecijalista dečje fizijatrije, defektologa, viših fizio i radnih terapeuta, medicinskih sestara, roditelja i deteta sprovodi se kontinuirani proces rehabilitacije uz strogo individualni pristup našim najmlađim pacijentima. Zbog same prirode njihove bolesti, pojedini mališani su prinuđeni da godinama dolaze u našu ustanovu - kaže Jasmina Milinković i dodaje da zbog toga svaki terapeut mora biti dobar poznavalac dečje psihologije kako bi uplašenog mališana umirio i pridobio za aktivno učešče u programu rehabilitacije.

 

Dragana Rodić