Broj 242
Početna > Lepi i zdravi > Dodir leči stres

Telesna psihoterapija

Dodir leči stres

Naučno je dokazano da se dodirom luči hormon oksitocin koji deluje antistresno, što pospešuje lečenje

Za razliku od klasične psihoterapije koja se zadržava samo na priči, dodir je od suštinskog značaja za teoriju telesne terapije. Psihoterapeut i klijent su veoma aktivni i kombinacijom raznovrsnih verbalnih i telesnih tehnika, proces isceljenja je mnogo brži.

Telesni rad
- Lakše se dolazi do uzroka problema jer nema bežanja u razgovor i beskrajnog „vrćenja u krug". Naše telo ne laže iako um često voli da zavarava sam sebe i druge. Zato se ovde problem „mapira" u telu i onda se postepeno radi na njemu. Telesni rad je ključan za suočavanje klijenta s realnošću jer omogućava povratak u „sada i ovde" i ostavlja manje prostora za konfuziju i izbegavanje stvarnosti - kaže Ljiljana Klisić Đorđević, klinički psiholog specijalista, doktor medicinskih nauka iz oblasti psihoterapije, univerzitetski profesor, prvi telesni psihoterapeut kod nas i osnivač postdiplomske škole telesne psihoterapije TePsintesis.

Emocije u našem telu

Telesna psihoterapija pomaže ljudima da osveste zašto se ponašaju na određen način, koje emocije su u korenu tog ponašanja i gde su te emocije smeštene u našem telu. Klijenti postaju svesniji telesnih senzacija, načina na koji dišu, na koji se kreću ili govore i gde imaju doživljaj emocija u telu. Uče na kojim mestima u telu je emocija „zarobljena" i na koji način ta blokada izaziva problem zbog koga su potražili pomoć. Dakle, jedan od zadataka telesne psihoterapije jeste da pomogne čoveku da dođe do svojih suštinskih osećanja i da nauči da ih artikuliše i na verbalnom i na telesnom nivou, umesto da potiskivanje tih osećanja rezultira nekom bolešću.

Rad na telu i umu
- Telesna psihoterapija, koja objedinjuje rad na telu i umu, može da bude vrlo efikasna u poništavanju ustaljenih obuzdavanja i da oslobodi telo i um od represivnih efekata. Njen konačni cilj je da oslobodi životnu energiju i usmeri je u pravcu slobode, ljubavi, poštenja, empatskog poštovanja i radosti. Pesnički rečeno, bolest je gnev živog organizma kome se svakodnevno represijom izvitoperuje život, pa zar to nije dovoljan razlog da telesna psihoterapija i opstane i ostane kao jedna od osnovnih potpora za zdraviju budućnost - kaže dr Ljiljana Klisić.

Tehnike telesne psihoterapije
Širok je spektar verbalnih i neverbalnih tehnika koje se koriste u telesnoj psihoterapiji. Neke od njih uključuju dodir, pokret i disanje. Telesna psihoterapija naglašava kontinuitet i duboku vezu svih psihotelesnih procesa i njihov ravnopravan odnos u organizaciji ličnosti jer nema hijerarhijskog odnosa između duha i tela, psihe i some. Oni su funkcionalni i sastavni delovi celine, tako da spontanost i integracija segmenata ima cilj da poveže kreativne i radne potencijale.
Na primer, stres ne utiče samo na psihu već i na telo ali tom prilikom psiha reaguje na jedan, a telo na drugi način. U strahu da ne doživimo bol, ako nas ostavi voljena osoba, mi se zatvaramo i za zadovoljstvo. Slično je i ukoliko smo besni, a ne smemo da iskažemo agresivnost, zatvaramo se i za ljubav. Ukoliko je u pitanju strah istovremeno blokiramo i poverenje. Parovi emocija koje funkcionišu istovremeno su bol-zadovoljstvo, bes-ljubav, strah-poverenje. Telesna terapija olabavi te blokove ali to ne znači da se stvara potpuna otvorenost. Ona razvija svest o tome kada i u kom trenutku bi trebalo da se otvorimo a kada da svesno blokiramo emocije ako procenimo da realnost ukazuje na to da je dobro da uključimo neki od mehanizama odbrane.

Jedinstvo tela i psihe
Frojd je izbacio telo kao teže za kontrolu i fokusirao se samo na psihu.
Vilhelm Rajh je opet prisajedinio rad s telom pored rada sa psihom u
procesu psihoterapije. Njegov učenik je Čarls Keli, koji govori o
redukciji u osećanjima i svrsi. Kod njega je učila dr Klisić i rezultat
je prva srpska škola za telesnu psihoterapiju TePsintesis. Tu se
nastavlja rad sa jedinstvom tela i psihe ali se i razvija rad na
profinjavanju bazičnih nagona agresije i seksualnosti ka zreloj moći i
životnoj radosti.

 

 

Žaklina Milenković