Broj 237
Početna > Lepi i zdravi > Vežbanje od malih nogu

Loše držanje dece

Vežbanje od malih nogu

Ne postoji sport koji nije zdrav za mališana i koji će se negativno odraziti na razvoj njegovog lokomotornog sistema i kičmenog stuba

Stručnjaci ističu da je iz godine u godinu sve više mališana sa deformitetom kičme, a svaki peti učenik ima problem s telesnim držanjem. Zabrinjava i podatak da veliki broj dece sve češće izbegava časove fizičkog vaspitanja. Osim toga, tu je i loša ishrana, nagli rast, neadekvatne školske klupe, neaktivnost, loša obuća, vezanost za kompjutere...
Branko Vorkapić, glavni terapeut odeljenja za fizikalnu medicinu „HBO medikal centra", kaže da se redovnom fizičkom aktivnošću mogu sprečiti deformiteti kičme.
- Osnovno obrazovanje traje od sedme do petnaeste godine života, što je ujedno i period intenzivnog rasta i razvoja lokomotornog aparata i psihomotornih funkcija. Osetljiv period razvoja kičmenog stuba je takođe vezan za taj životni period - kaže Vorkapić.

Kifoza i skolioza
Poremećaji u razvoju kičmenog stuba najčešće se pokazuju u dve forme krivljenja kičme, ka napred (kifoza) kada se povećava grudna krivina a telo se naginje ka napred, i bočno (skolioza) kada se telo krivi na levu ili desnu stranu. U manjem broju slučajeva dolazi do kombinovanja ta dva deformiteta.
- Kičmeni stub je složen koštano-zglobni sistem koji ima funkciju održavanja uspravnog stava tela, kako u stajanju i sedenju, tako i u kretanju. Ovaj sistem je u neposrednoj sprezi s mišićima koji ga okružuju. To su mišići leđa, vrata, stomaka, kukova i ramenog pojasa. Pravilna funkcija, fiziološka izduženost i snaga ovih mišića glavni su faktor pravilnog razvoja kičmenog stuba kod dece - objašnjava Vorkapić.

Kada trpe pršljenovi
Deca sve više vremena provode ispred televizora i računara, a posledica neadekvatne fizičke aktivnosti su oslabljeni mišići, povijena leđa, iskrivljena kičma i ravni tabani.
- Činjenica je da je nedostatak fizičke aktivnosti u periodu razvoja lokomotornog aparata daleko opasniji nego što je to slučaj u kasnijem životnom periodu. Nepravilan rast i razvoj kičmenog stuba utiče na nepravilno formiranje kičmenih pršljenova, koji predstavljaju osnovni oslonac našeg tela. Ako se kičmeni pršljenovi loše formiraju, govorimo o takozvanom strukturalnom deformitetu čije je lečenje veoma kompleksno i neizvesno. Dobre osobine mišića postižu se fizičkom aktivnošću i vežbanjem, a dobre osobine mišića obezbediće i pravilno držanje i pravilan razvoj kičmenog stuba - naglašava Vorkapić.

Bar sat vremena sporta
Fizička aktivnost kroz igru i sport je na prvom mestu jer omogućava pravilan razvoj celokupnog sistema za kretanje, a korekciju dijagnostikovanih poremećaja kičmenog stuba treba poveriti stručnjacima iz domena fizikalne medicine.
- Dete treba da bude fizički aktivno svaki dan bar sat vremena. Vežbe za jačanje mišića leđa, stomaka i stopala mogu da rade i u kućnim uslovima. Na odabir sporta kojim će se baviti vaše dete mogu da utiču razni faktori. Zato treba da osluškujete potrebe i interesovanja svog mališana i svakodnevno da ga hrabrite kako bi krenuo putem sporta. Ne postoji sport koji nije zdrav za mališana i koji će se negativno odraziti na razvoj njegovog lokomotornog sistema i kičmenog stuba - kaže Vorkapić.

Dragana Rodić