Broj 22
Početna > Zanimljivosti > MALE SVAĐALICE

Rivalitet između dece

MALE SVAĐALICE

Svađe među decom nisu uvek znak da se ona ne slažu. Ona ih pre koriste da bi testirali svoju moć, razrešili razlike i izbacili svoje emocije. Što je više sličnosti među vašom decom, odnosno, ako su ona istog pola, ako je među njima mala razlika u godinama ili imaju slična interesovanja, veća je verovatnoća da će se svađati

Među decom svađe zbog rivalstva su povezane sa njihovom borbom za prevlast, željom da privuku pažnju roditelja i njihovu podršku.
Izuzetak su jednojajčani blizanci čija sličnost stvara veliku bliskost. Što su sličniji, među njima postoji veća bliskost. Drugoj braći i sestrama sličnost samo povećava verovatnoću za konflikt jer žele da pobede onog drugog i uspostave samostalnost. Rivalstvo među braćom i sestrama se pojavljuje u svim oblicima. Ono može da se ispolji glasnim svađama, razbijanjem stvari ili čak tučom. U nekim slučajevima rivalstvo među decom nije toliko veliko pa im možete prepustiti da sami razreše konflikt. Ali u drugim, drastičnijim slučajevima je neophodno da se umešaju roditelji.

Kako treba da reaguje roditelj

Kad dete napuni tri godine, ono već odlično zna šta je dobro, a šta loše. Takođe, deca u tom uzrastu imaju začuđujuće dobro razvijen osećaj za pravdu. Kada je reč o bratskom rivalstvu, trebalo bi tačno da procenite kad da se uključite u njihovu raspravu, kako da razrešite taj konflikt među decom, a da ona razumeju da je njihovo ponašanje bilo neprimereno. Sasvim je jasno da treba da intervenišete kada je dete ugroženo ili postoji opasnost od uništavanja imovine. Takođe, ako jedno dete ometa aktivnosti onog drugog, opet treba da se umešate.

Budite deci uzor

Decu morate naučiti da postoje granice koje moraju da poštuju i da treba da poštuju svoje sestre i braću. Prema tome, dokle god se deca ponašaju u tim granicama ne bi trebalo da se uplićete u njihova neslaganja, već bi trebalo da prepustite deci da sama razreše svoje probleme. Istina je da deci treba prostor u kojem će da izraze svoje misli i osećaje, kao i da nauče da donose vlastite odluke i osete posledice svojih dela. Roditeljima često može da bude teško da procene kada je pravi trenutak da se upletu u svađu. Možete da napravite više štete nego koristi ako se prečesto uplićete ili pak to ne učinite kad treba. Pa ipak, roditelji će radije da ostave decu da sama srede svoje nesuglasice nego da intervenišu.
Većina problema vezana za rivalstvo među decom može da se izbegne ako se roditelji od najranijeg dečjeg uzrasta fokusiraju na uzroke njihovih svađa. Zapamtite da su mnoge tenzije među decom slične onima koje postoje i među odraslim ljudima. Na kraju, upamtite da roditelji treba da pokažu dobar primer deci. Ako ona vide da njihovi roditelji mirno rešavaju problem čak i kada se ne slažu oko svega, tako će se ponašati i njihova deca kada budu rešavala vlastite nesuglasice.