Broj 22
Početna > Zanimljivosti > KAKO DOBITI VIZU?

Planirajte godišnji odmor

KAKO DOBITI VIZU?

Leto se bliži, a sa njim i sezona godišnjih odmora. Mnogi već sada planiraju gde će provesti svoje slobodne dane. Naravno, u zemlji Srbiji nije dovoljno samo odabrati željenu destinaciju, za one koji žele u inostranstvo, sem novca, potrebni su dobri živci i mnogo strpljenja. Stanovnici naše zemlje moraju da skupljaju brojnu papirologiju da bi dobili vizu za željenu zemlju. U želji da vam olakšamo izbor, nudimo vam pregled potrebnih dokumenata za najpopularnije destinacije.

I ovoga leta jedino za Tunis, Hrvatsku i Crnu Goru nisu potrebne vize. Egipatska i turska viza se uzimaju prilikom prelaska granice. Od ove godine vize su potrebne i za letovanje u Bugarskoj, ali one su besplatne, mada se za njihovo dobijanje plaća putno osiguranje. Za ostale destinacije, kao što su Italija i Španija, potrebna je šengenska viza, dok je za Grčku moguće uzeti grupnu vizu koja je jeftinija. Agencije uglavnom vrše usluge vađenja viza za svoje klijente u ambasadama u kojima nije potreban lični dolazak. Mnoge agencije naglašavaju da ne snose odgovornost ukoliko turista ne dobije vizu. Da nevolja bude veća, kada zahtev za vizu bude odbijen, klijentima se najčešće vraća svega desetak odsto od uplaćenog aranžmana.
 
  Turska
  Za Tursku je važno znati da se viza uzima na granici tako što se prvo na posebnom šalteru kupuje markica koja košta 15 evra, a zatim se zalepi na praznoj strani u pasošu. Tek sa tom markicom odlazi se kod policajca koji preko nje udara pečat sa datumom ulaska u zemlju.
 
  Egipat
  Viza se uzima na aerodromu i košta 14 evra.
 
  Grčka
  Ako idete preko neke agencije, ona vrši usluge vađenja vize. Ako idete sami, termin za podnošenje zahteva za vizu zakazuje se telefonom. Poziv treba obaviti s fiksnog telefona i košta 18 dinara po minutu. Od dokumenata je potrebno podneti pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci, molbu popunjenu na srpskom i dve slike. Molba se može skinuti i sa sajta Ambasade Grčke. Za zaposlene je potrebno doneti potvrdu o zaposlenosti, radnu knjižicu na uvid, dokaz o hotelskoj rezervaciji i povratnu kartu.
  Ukoliko idete kolima, na uvid je potrebno doneti saobraćajnu dozvolu i međunarodno osiguranje vozila, kao i putničko osiguranje. Viza košta 35 evra, ali ako se uzima grupna preko agencije, ona košta deset evra.

  Bugarska
  Vize za Bugarsku su besplatne, ali je potrebno platiti putno osiguranje. Da biste dobili vizu, potrebno je predati pasoš, fotokopiju pasoša, dve fotografije sa belom pozadinom, putno osiguranje, potvrdu hotelske rezervacije. Viza se čeka najduže sedam radnih dana.

  Italija
  Termin za podnošenje dokumenata zakazuje se telefonom. Zainteresovane stranke treba lično da dođu na odeljenje za vize. Potrebno je da pripreme popunjeni formular štampanim slovima latinice, jednu fotografiju formata za pasoš, pasoš koji mora važiti još najmanje tri meseca od datuma isticanja tražene vize i fotokopiju pasoša i svih stranica sa vizama i pečatima. Za stalno zaposlene potrebna je potvrda o zaposlenju iz firme gde rade, a moraju biti navedeni - datum zasnivanja radnog odnosa, radno mesto, mesečna primanja i rešenje o godišnjem odmoru. Potrebno je doneti na uvid radnu i zdravstvenu knjižicu, obrasce M1-M2, uverenje o upisu u matičnu evidenciju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih. Za učenike i studente potrebna je potvrda iz škole, fakulteta, a na uvid treba dostaviti i đačku knjižicu ili indeks, kao i zdravstvenu knjižicu.
  Takođe je potrebno doneti izvod iz matične knjige rođenih i dokumentaciju o zanimanju oba roditelja. Za maloletne je neophodna pismena izjava saglasnosti za putovanje oba roditelja. Ukoliko putujete kolima i imate samo rezervaciju hotela, u ambasadi je potrebno pokazati finansijska sredstva za putovanje. Ukoliko ih nemate na bankovnom računu, treba ih pokazati lično.

  Španija
  Termin za predaju dokumenata utvrđuje se takođe telefonom. Potrebno je lično doći u dogovorenom terminu. Stranke prethodno treba da uplate takse za vizu. Zatim, obrazac zahteva za vizu popunjen na španskom, engleskom ili francuskom jeziku (original i jedna fotokopija). Potrebno je podneti jednu noviju fotografiju, veličine kao za ličnu kartu sa belom pozadinom. Pored pasoša potrebno je predati i fotokopiju prve dve stranice, a putna isprava mora da bude važeća još najmanje jedan dan po završetku planiranog boravka u Španiji. Takođe, potrebno je podneti ličnu kartu izdatu u Srbiji i jednu fotokopiju. Neophodna je i potvrda o rezervaciji hotela u Španiji i to sa pečatom i potpisom hotela. Na uvid treba dati i rezervaciju povratne karte. Predaja vize obaviće se uz prethodni uvid u original karte. U slučaju da putuje kolima, stranka treba da podnese dokumenta za kola. Zaposleni podnose radnu knjižicu (original i fotokopiju), potvrdu poslodavca, original i prevod overen kod sudskog tumača, u kojoj treba da bude navedeno tačno radno mesto, dužina staža, mesečna primanja i broj slobodnih dana na koje zaposleni ima pravo. Takođe, potrebno je podneti i potvrdu iz Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje. Uz sve to, traže na uvid i podatke da li stranka poseduje ili iznajmljuje stan, kao i fotokopiju tog dokumenta. Za studente i maloletna lica potrebno je podneti original i fotokopiju indeksa ili đačke knjižice, uverenje izdato od fakulteta, srednje ili osnovne škole, u kome je navedena godina ili razred koji pohađa podnosilac zahteva. Zatim, pismo roditelja ili staratelja u kome potvrđuju da izdržavaju podnosioca zahteva. Uverenje o primanjima i radno-socijalnom statusu roditelja ili staratelja. Ukoliko se radi o maloletnoj deci koja ne putuju u pratnji roditelja ili staratelja, potrebno je njihovo odobrenje (obrazac se dobija u ovoj ambasadi), overeno u ambasadi.

  Putno osiguranje
  Cena putnog osiguranja zavisi od broja dana koji se provode u inostranstvu, ali i od toga gde se kupuje. Što je poslovnica koja prodaje putna osiguranja bliža nekoj ambasadi, to je osiguranje skuplje.
  Putovanje automobilom
  Ukoliko putujete sopstvenim kolima, potrebno je da sami izvadite vizu. Za kola je potrebno podneti saobraćajnu dozvolu i zeleni karton, kao i njihove fotokopije.
  Ostala dokumenta
  Kako biste bili što sigurniji da ćete vizu dobiti, nije na odmet predati i dodatnu dokumentaciju koja za dobijanje vize nije neophodna. To se, pre svega, odnosi na dokumentaciju o ekonomskom položaju podnosioca. To su dokumenti o posedovanju nekretnina, vlasništvo nad rentama, drugi prihodi, izvodi iz bankovnih računa i kreditne kartice.
 
  Zakazivanje
  Skoro sve zemlje uvele su i obavezno zakazivanje termina za predaju dokumenata, a to „zadovoljstvo" često i košta. Grčka, Španija, Francuska i Italija su zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma i, ukoliko dobijete vize ovih država, možete da putujete u većinu zemalja starih članica EU, sem u Veliku Britaniju. Ukoliko ste dobili grčku grupnu vizu, s njom možete putovati samo u Grčku. Preporučljivo je da se već sada raspitate kad najkasnije možete da zakažete termin za putovanje.
 
  Grupne vize
  Grupne vize vade isključivo agencije. Za njih je najčešće potrebno nešto manje dokumenata, i to ona koja se odnose na potvrdu o poslu ili školovanju. Putno osiguranje, vaučere i putne karte koje se pokazuju u konzulatu obezbeđuje agencija i o tome putnici ne moraju da brinu.

Autor: Suzana Stanarević