Broj 213
Početna > Lepi i zdravi > Televizija usporava govor

Televizija usporava govor

Više od 60 odsto dece predškolskog uzrasta u Srbiji ima poremećaj u razvoju govora i jezika. Među brojnim uzrocima je i prekomerno gledanje televizije, posebno kada deca to čine pasivno bez interaktivne uloge roditelja, koji treba da odabere sadržaje i da ih tumači zajedno s detetom. Dete sa tri godine trebalo bi da ima fond od oko 1.000 reči, razvijenu rečenicu i oko 70 odsto izgovorenih glasova. Nažalost, rečnik većine dece tog uzrasta ne prelazi 20 ili 50 reči. Pedijatri zato preporučuju da dete od tri godine ne provodi ispred TV-a više od pola sata do jednog sata dnevno, i to u više etapa. Roditelji tada treba da budu pored njega, da tumače radnje i zbivanja, da prekore ili pohvale postupke junaka crtanih filmova. Dete treba podsticati da razmišlja.