Broj 202
Početna > Putovanja > U zamku grofa Drakule

Transilvanija

U zamku grofa Drakule

Postoje pisani tragovi da je Vlad Cepeš obitavao u dvorcu Bran koji je vekovima kasnije pobudio inspiraciju pisca Brema Stokera i postao senka Drakulinog dvorca, mesta u kome je, po romanu, živeo poznati vampir

Časovnik otkucava ponoć, mrtvački kovčeg polako se otvara uz škripu i iz njega izlazi grof Drakula. Ogrnut tamnim plaštom, žurnim koracima odlazi iz svog transilvanijskog dvorca put mračnih, pustih ulica. Ovako počinje većina filmskih priča o nadaleko čuvenom grofu Drakuli, rumunskoj legendi koju je u roman pretočio irski pisac Brem Stoker.

Surovi vlaški vladar
Stvarnost je, ipak, malo drugačija. U pitanju je Vlad Cepeš, vlaški vladar koji je nadimak Drakul, u prevodu đavo, dobio po svom ocu koji je, kao i on, bio veoma surov. Dva puta je dolazio na presto Vlaške, prvi put 1456. godine a drugi put 1476. Bio je savremenik engleskog kralja Henrija Šestog koji je vodio Rat dveju ruža, mađarskog kralja Matije Korvina i sultana Mehmeda Drugog, koji je u to vreme krenuo u osvajačke pohode u Evropu.

Mit o demonskom vođi
Vlad Drakul bio je za turske vojnike gotovo demon, jer su se na svakom koraku susretali sa otrovanim česmama, spaljenim usevima i vojnicima koji ih u gluvo doba noći, poput fantoma, zasipaju otrovnim strelama. U to vreme, nije bila neobična slika da put do dvorca Bran bude načičkan turskim vojnicima nabijenim na kolac.

Sve ovo je nagnalo, kako brojnu tursku vojsku, tako i lokalno stanovništvo, da ispredaju mit o vladaru demonskog porekla koji svojim neprijateljima pije krv. Među samim Rumunima i danas su mišljenja o njemu uglavnom podeljena. Dok neki veruju u legendu o vampiru plave krvi, drugi misle da je Vlad Cepeš bio čvrst i nepokolebljiv vladar, bez samilosti prema neprijateljima. Mnogi tvrde da Drakulin duh i danas obitava na mestu njegovog rođenja u gradu tvrđavi Sigišuari.

Obilazak Drakulinog dvorca
U Bukureštu se čuva njegova krštenica, dokument koji je ovaj vladar od crkve zatražio 1459. godine. Postoje pisani tragovi da je Vlad Cepeš obitavao u dvorcu Bran koji je vekovima kasnije pobudio inspiraciju pisca Stokera i postao senka Drakulinog dvorca, mesta u kome je, po romanu, živeo poznati vampir.
Sam zamak je pun brojnih odaja koje su međusobno povezane uzanim stepeništima i hodnicima. U zamku se mogu videti stari instrumenti i čuti srednjovekovna muzika iz ovog kraja. Tu je i srednjovekovni nameštaj, kamini, sve odiše prošlošću, a neki tvrde da se u dvorcu oseća neka čudna hladnoća koja vekovima izaziva neopisivu jezu.

Bunar želja
U dvorištu palate nalazi se i jedan kameni bunar u koji svaki turista baci po novčić jer, prema legendi, grof Drakula svake noći dolazi na to mesto i ispunjava njihove želje. Postoji, takođe, verovanje da u zimsko doba svi vampiri ustaju predvođeni grofom Drakulom i kreću u svoje demonske pohode. Sujeverje ili ne, tek retko koji turista se u ove krajeve uputi bez belog luka.

Povampireni grof
Priču o povampirenom grofu Drakuli potvrđuje podatak da njegovo telo nije pronađeno u kripti crkve izgrađene na ostrvu jezera Snagov u blizini Bukurešta. Još samo grobna ploča, sa portretom grofa Cepeša, svedoči o davno minulom vremenu kada je plemić, po narodnim pričama, postao biće mraka koje je vekovima sejalo strah u dugim transilvanijskim noćima. Samo ponekad, kada zrak svetlosti padne na portret utisnut na kripti, raznovrsnost boja pruži iskru života očima grofa koji je otišao u senku pre više od pet vekova.

Žaklina Milenković