Broj 20
Početna > Zanimljivosti > RAZLIČITI KARAKTERI DECE

Redosled rođenja nas određuje

RAZLIČITI KARAKTERI DECE

Redosled po kom se deca rađaju u nekoj porodici je podjednako važan činilac kao i njihov pol. Od toga da li je dete prvorođeno, drugo ili pak najmlađe zavisi kakav će biti njegov karakter i kako će se dalje snalaziti u životu. Naravno, postoji puno izuzetaka, ali su prvorođena deca češće samouverena, sigurna u sebe, takmičarski raspoložena i dominantna u poređenju sa mlađom i najmlađom.

Razlike među decom nastaju u zavisnosti od toga po kom su redosledu rođena jer svako od njih želi različitim strategijama da privuče pažnju roditelja. S obzirom na to da deca uvek traže više roditeljske ljubavi, svako teži da se svojim posebnostima razlikuje od brata ili sestre. Zbog toga je u višečlanim porodicama veća razlika između dece koja su rođena jedno iza drugog, nego, recimo, između prvog i trećeg. Slično tome, ako se, na primer, jedno dete više poistoveti sa majkom, ono koje se rodi posle će se verovatno poistovetiti sa ocem.
 
  Prvorođena deca su vođe
 
  Nije slučajno što su prvorođena deca među vođama. Često mogu da budu premijeri i predsednici, prihvataju konvencionalni moral, savesna su, identifikuju se sa vrednostima svojih roditelja i poslušniji su. U karijeri i školi su veoma uspešni, zabrinutiji su za svoj položaj, emocionalno su napeti i skloniji besu. Ne vole rizik, posebno ne u sportu zbog čega se češće odlučuju za plivanje, tenis, golf i druge sportove u kojima nema kontakta. Takođe, ne spadaju u avanturiste koji bi putovali po svetu sa rancem na leđima. Prvorođeno dete je sklonije da ide linijom manjeg otpora pri uspostavljanju svog mesta u porodici jer pruža roditeljima ono što žele i stavlja se na njihovu stranu. Prvorođena deca češće ispunjavaju roditeljske težnje, posebno one vezane za akademsko obrazovanje, a uz to su i vrlo pogodni da preuzmu roditeljsko emocionalno stanje. Oni prvi odlaze u školu i suočavaju se s izazovima adolescencije, dobijaju više pažnje, brižnosti i veći intenzitet vezanosti u ranom detinjstvu.
  Sve u svemu, osobine prvorođene dece kao što su vođstvo, samopouzdanost i sklonost takmičenjima povezuje se s muževnošću, dok su osobine kasnije rođene dece naklonost, saradnja i prilagodljivost. Prvorođene devojčice su sklonije da budu muževnije, posebno ako imaju samo sestre, jer se više poistovećuju s ocem. Ako se pak posle devojčice rodi dečak, on će pokazati ženstveniji karakter.
 
  Drugo dete je emotivnije i druželjubivije
 
  Drugorođena deca se razlikuju od prvorođene, i u poređenju sa njima imaju manje samopouzdanja. Ali, zato su ovi mališani sposobni da se emocionalno užive u tuđe osećaje i da se više druže s drugom decom. Takvi su ljudi manje savesni, manje skloni osveti, društveniji su i prijatniji u društvu. Otvoreni su za nova iskustva, pustolovni i buntovni su. Prihvataju rizik i kontaktne sportove.
  Oba roditelja su zahtevnija prema prvorođenom detetu jer od njega očekuju da što pre prohoda i počne da čita za razliku od drugorođenog mališana. S druge strane, roditelji su oduševljeni rođenjem prvog deteta pa ga obasipaju nepodeljenom pažnjom. Ali, rođenjem drugog deteta dolazi do njegovog relativnog zanemarivanja, što je određen šok za prvorođeno dete. Razlika u godinama između braće i sestara određuje koliko će uticati poredak rađanja na nas. Tako, na primer, na četvorogodišnju decu mnogo manje utiče rođenje brata ili sestre, nego na mlađu decu jer su ona sposobnija da se nose sa tim događajem.
 
  Petoro i više dece
 
  Izuzetno je važno i kolika je porodica. One sa petoro ili više dece moraju da raspodele svoje materijalne i emocionalne mogućnosti, tako da su deca češće emocionalno osiromašena. Zbog toga se takvi mališani više trude da pronađu svoje mesto u porodici. Mlađa deca u velikim porodicama pokazuju raznolikost u interesovanjima i privlače ih putovanja. Takođe, devojčice iz takvih porodica su ženstvenije jer su, zbog zauzetosti majke, češće brinule o mlađoj deci.