Broj 181
Početna > Lepi i zdravi > Galopom do isceljenja

Hipoterapija

Galopom do isceljenja

Nauka još nije uspela do kraja da dokuči zašto konji toliko pozitivno deluju na ljude, posebno na osobe sa invaliditetom, ali ovaj vid terapije uspešno se primenjuje u lečenju 25 bolesti

Ne zna se kada je tačno ustanovljena hipoterapija, ali podaci govore da je čovek prvi put uzjahao konja pre 6.000 godina.

U okviru terapeutskog jahanja postoji i hipoterapija, medicinska terapija za 25 različitih vrsta bolesti - može pomoći ljudima u invalidskim kolicima, sa cerebralnom paralizom, osobama kojima su amputirani ekstremiteti, autističnoj deci, mališanima sa Daunovim sindromom.

Stručni tim na hipodromu

U svetu se odavno zna da jahanje pomaže pri lečenju, a kod nas se, na beogradskom hipodromu, ovaj vid terapije sa uspehom sprovodi od prošle godine.

- Osobe sa invaliditetom jednom nedeljno dolaze na hipodrom gde provode neko vreme družeći se s konjima.

Ove plemenite životinje su, naime, odavno poznate po tome što spontano stimulišu svoja čula već pri prvom kontaktu sa čovekom, a to kod pacijenata budi čitav spektar osećaja i reakcija, dovodi do izražavanja emocija, na kojima se onda može raditi u sklopu terapije - kaže Danko Đuričić iz Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”, gde radi stručni tim Centra za hiporehabilitaciju.

Olakšava socijalizaciju

Terapijski učinak jahanja je neprocenjiv za osobe koje imaju teškoća u intelektualnom razvoju ili telesni invaliditet.
- Način na koji jahanje konja utiče na pacijente nije do kraja ispitan, ali je jasno da postoji specifična interakcija, koja ljudima sa ovakvim bolestima olakšava socijalizaciju i ubrzava oporavak. 

Terapija se obavlja po preporuci lekara, a onda se prilagođava svakom pacijentu ponaosob. Kod blagih slučajeva može da deluje čak i jednostavno jahanje, uz malo gimnastike u sedlu, dok kod drugih postoji komplikovaniji, precizno osmišljen program - objašnjava Đuričić.

Terapijsko jahanje

Blagotvorno dejstvo od terapijskog jahanja mogu imati ljudi svih godina, s različitim oblicima fizičkih, intelektualnih i emocionalnih teškoća. Terapija traje sat vremena, uz dva defektologa i vodiča za konje, a sve se sprovodi po planu stručnog tima.

Odabir konja za ovu svrhu je rigorozan. Svaka životinja mora da prođe niz testova i obuku kako bi osobe sa invaliditetom mogle da ih jašu.

- Osnova terapijskog efekta hipoterapije su trodimenzionalni impulsi koji se prenose preko konjskih leđa u frekvenciji od 90 do 110 impulsa u minuti, koje se pri pravilnom položaju jahača prenosi od karlice na telo. Karlica jahača imitira pokrete hodanja, što je od velikog značaja za osobe koje se otežano kreću - objašnjava Đuričić.

Dragana Rodić   -   Žaklina Milenković