Broj 174
Početna > Lepi i zdravi > Duša nikada ne misli bez slika

Integrativna art psihoterapija

Duša nikada ne misli bez slika

Kako upoznati sebe na kreativne načine, ispitati i istražiti odluke koje donosite u životu? Integrativna art psihoterapija nudi odgovor kroz različite forme umetničkog izražavanja: sliku, dramu, priču, muziku, pokret, film

- Duša nikada ne misli bez slika, ova Aristotelova rečenica najbolje određuje nov pristup psihoterapiji koji je namenjen svim ljudima, kako onima koji se u psihijatrijskom smislu mogu nazvati pacijentima (čak i kod najtežih kategorija kao što su psihoze), tako i drugima koji jednostavno žele da unaprede i poboljšaju svoj, ne samo duševni već i duhovni razvoj. Za mnoge, integrativna art psihoterapija pruža nov i vitalan izvor kreativne energije koju prenose u svoje živote i izvan psihoterapijskog konteksta - kaže prof. dr Snežana Milenković, profesor Filozofskog fakulteta, psiholog, psihoteraput i idejni tvorac psihoterapeutskog modaliteta, integrativne art psihoterapije.
 
Upoznajmo sami sebe

Proces rada novog integrativnog pristupa psihoterapije zasniva se na izražavanju i prepoznavanju čovekovih najosnovnijih misli i osećanja proisteklih iz nesvesnog, izraženih u slikama, pre nego u rečima. Umetnost se, dakle, može koristiti kao tip simboličkog govora i izražavanja osećanja i doživljavanja kroz slike. Iako smo svi rođeni kao kreativni, naša zapadna, previše racionalna kultura ne ceni u dovoljnoj meri kreativnost. Sa umetnošću ponovo otkrivamo kreativnu snagu koja oslobađa mnogo simboličnih slika. One nam dolaze donoseći darove, a integrativni art psihoterapeut samo pomaže da ih prepoznamo. Na neki način, možemo reći, da misleći manje, moguće je da (sa)znamo više.
 
Pronađite smisao života

- Umetnički načini rada, muzika, priča, slika samo su neki od načina da čovek ispolji sve ono što je u njemu. Do tada kao da se borimo protiv neprijatelja koji se nalazi iza zatvorenih vrata. Art psihoterapija je zanimljivija, lakša, bezbolnija i rezultati su vidljivi.
  Kada se završi s terapijom, osoba oživljava u sebi kreativnost, nastavlja dalje da se bavi nekom vrstom umetnosti. Psihoterapija nam omogućuje da sve što smo sakrili negde duboko u sebi ili otuđili od sebe (putem raznih mehanizama odbrane), ponovo oslobodimo i krenemo dalje sa jasno određenim životnim ciljevima, novim značenjima i smislom života - tvrdi prof. dr Snežana Milenković.

 Kreativno oslobađanje
 
U okviru psihoterapijskih radionica na početku rada, po pravilu, ljudi su sebe doživljavali kao zarobljene, sputane osobe. Postoje kako mentalne, tako i fizičke blokade u vidu mišićne zgrčenosti. Uz pomoć psihoterapeuta, kao i podrške grupe ljudi, osvešćuju se problemi, i uz pomoć kreativnih, umetničkih medija simbolično se oslobađaju mentalnih i fizičkih blokada. Prvi put ponovo počinju da osećaju slobodu pokreta i radost života - objašnjava prof. dr Snežana Milenković.