Broj 171
Početna > Lepi i zdravi > Bolest modernog vremena

Oksidativni stres

Bolest modernog vremena

Sve češća bolest u današnje vreme, oksidativni stres organizma remeti imunitet i smanjuje fizičku izdržljivost, što u velikoj meri utiče na kvalitet života
Bolest modernog vremena

Šta je oksidativni stres?
  Oskidativni stres je sve češća pojava, a stručnjaci se slažu da je određen nivo ovog stresa zapravo deo normalnog fiziološkog funkcionisanja. Proces koji se naziva oksidacija deo je regularnog metabolizma, tokom kojeg se stvaraju slobodni radikali koji imaju i pozitivnih funkcija. Ali, kada se poremeti ravnoteža i kada prirodni mehanizmi odbrane zakažu, tada se telesni oksidativni status menja i organizam ulazi u opasnu zonu oksidativnog stresa, što je stanje visokog rizika za nastajanje raznih bolesti i poremećaja. Savremena medicina slobodne radikale smatra odgovornim za nastanak akutnih i hroničnih bolesti, neuroloških i kardiovaskularnih poremećaja. Stručnjaci se slažu i da je oksidacioni stres posledica izgubljene bitke između povećane količine slobodnih radikala i antioksidantnih odbrambenih mehanizama organizma. Naime, slobodni radikali su nestabilni molekuli koji u organizmu stupaju u hemijske reakcije s proteinima, lipidima, ugljenim hidratima i remete njihove normalne funkcije. S druge strane, telo ima sposobnost da uništi jedan deo slobodnih radikala i za to su zaslužne materije koje se zovu antioksidanti.
 
  Kako se zaštititi?
  Naše telo može da bude uspešno u borbi protiv viška slobodnih radikala stvaranjem antioksidanata. Iako kapacitet za stvaranje antioksidanata nije kod svakog čoveka isti i obično zavisi od pola, godina, fizičke aktivnosti, životnog stila i prehrambenih navika, moguće je laboratorijski ispitati nivo opterećenja tela oksidativnim stresom. Jednostavnom analizom krvi utvrđuje se količina slobodnih radikala u telu i kapacitet organizma da neutrališe opterećenje. U zavisnosti do rezultata, lekar može da napravi individualnu preporuku za pacijenta koja se odnosi na savete o zdravoj ishrani ili pojačanoj konzumaciji vitamina i minerala.
 
 
  M. P.

  Šta izaziva stvaranje slobodnih radikala:
 
- duvanski dim,
  - lekovi,
  - način ishrane,
  - različite vrste zagađenja,
  - pesticidi