Broj 168
Početna > Intervju > Vrste ljubavi

Jovo Toševski

Vrste ljubavi

Dr Jovo Toševski je doktorirao na razlici muškog i ženskog mozga, potvrđujući da nauka zna mnogo više o našem partneru nego mi sami.
   
   
Doktorirali ste na razlikama ženskog i muškog mozga, jeste li otkrili zašto muškarci i žene ne mogu do kraja da se razumeju?

Kada sam doktorirao, bila je gotovo naučna jeres tvrditi da se muški i ženski mozak razlikuju. Ja sam tada istraživao razlike između žena i muškaraca u jednom delu velikog mozga - koji se naziva septalno područje, a smatra se mestom koje generiše prijatna osećanja i asocijacije. Tada sam ustanovio da u jednom jedru tog područja kod žena postoje ogromne ćelije (tri puta veće od prosečnih nervnih ćelija), koje nisam našao u muškom mozgu. S vremenom su se gomilala znanja o ogromnim razlikama koje postoje između muškog i ženskog mozga, tako da danas te razlike priznaju i najveći naučni skeptici.
   
Muškarci se često pitaju šta žene žele, jeste li pronašli odgovor?

Kratko, žene uvek znaju šta rade, ali ne znaju šta hoće. Dok muškarci znaju šta hoće, ali često ne znaju kako će. Iz tih elemenata priroda napravi sve što joj je potrebno, ne obazirući se uopšte na patnje ili radosti partnera.
   
Zašto verujete da je seks najjače žensko oružje?

Zato što na njega muškarci uvek dobro reaguju. Žena ga inače primenjuje kada ne ide seksualno primamljivanje i seksualno obećavanje koji sadrže samo nagoveštaje seksa. Međutim, naročito u današnje vreme, trebalo bi da žena odlaže seksualno spajanje drugim načinima kao što su šarm, priča... pre će tako sačuvati muškarca, koji kada odmah dobije ono što želi, s pravom ide dalje. Nažalost, to današnje mlade žene ne shvataju tako, već se ponašaju kao muškarci, i one „skupljaju trofeje". To se uvek kasnije pogubno odražava na emocionalni status žene dok, naravno, muškarcu ne šteti.  

Zašto muškarci kažu ljubav, a misle seks?

Zato što je seks konkretna i realna, a tzv. „ljubav" imaginarna veličina. Imate razne vrste ljubavi - prema jelu, prirodi, muzici, čokoladi dok je seks konkretno uvek samo seks.
   
Šta mislite o vezi između starije žene i mlađeg muškarca, kada ona zna, a on može, a šta o sindromu Lolite, šta žene privlači kod starijih muškaraca?

Niti ona zna, niti on može, onako kako se zamišlja. Znanje o seksu kod žene ne postoji jer priroda ne dozvoljava u međupolnim odnosima da ona bilo šta trajno nauči te je to znanje (suprotno širokom uverenju) ne samo skromno već i jednolično. Nema tu mnogo situacija na repertoaru. Žena lakše usavrši druga znanja, kao što je igranje, parternu gimnastiku, slepo kucanje na mašini i računare... Zašto je to tako? Zato što je svaki seks jedinstven i neponovljiv, tako da je teško naučiti neponovljivo. Žena samo može da glumi da zna više od drugih, ali je prava istina da o seksu sve žene podjednako malo znaju. Šta je sa muškarcima? S obzirom na to da je njihova akcija skoro uvek pravolinijski orijentisana i oni malo znaju o seksu, tehnikama i svemu što prati seks. Međutim, prednost je što muškarac može da priredi iznenađenje koje sve žene očekuju. To nije nimalo teško, treba samo otvoriti oči i pratiti njene emocije, a ne zatvarati, što oba pola čine, na primer, kod poljupca. Veza starije žene i mlađeg muškarca (naročito ako je velika razlika u godinama) uvek ima neku tužnu notu za ženu i najčešće emocionalno degradira ženu. Što se obrnute situacije tiče, kada je muškarac stariji od žene, to je prirodnija situacija, jer je tako bilo od nastanka čoveka. Naravno da je to u vezi sa rađanjem jer žena ima ograničeno vreme. Po sebi se razume da je neprirodna velika razlika u godinama kada je on mnogo stariji, međutim, nije redak slučaj da žene privlače stariji muškarci jer se one osećaju kao da daju nešto što on ne može da ima. To je, naravno, zabluda, sa malo emocija, a dosta praktičnosti.