Broj 167
Početna > Lepi i zdravi > Otkrivanje bakterijskih infekcija

Šta nam pokazuju brisevi?

Otkrivanje bakterijskih infekcija

Iako davanje briseva može biti neprijatno, medicinski testovi koji se rade na ovim uzorcima daju vašem lekaru dovoljno informacija pomoću kojih će sačuvati vaše zdravlje

Mikrobiološki nalazi se najčešće rade preventivno i kada želite da prekontrolišete svoje zdravlje, ali i kada zakon to nalaže (prilikom zapošljavanja, upisa u predškolske i školske ustanove, pregleda zaposlenih u ugostiteljskim objektima...). Uzimanje briseva se radi tako što se uzorci tkiva uzimaju minimalnim invazivnim procedurama sa kože ili sluzokože i izvodi ih obučeno medicinsko osoblje. U zavisnosti od vrste bolesti, u savremenoj mikrobiološkoj dijagnostici se koriste razne vrste briseva, oka, uha, rektalni, vaginalni, cervikalni, uretre...
 
  Bris grla i nosa
  Radi dobijanja relevantnih rezultata brisa grla potrebno je da pacijent ne doručkuje i ne sprovodi jutarnju higijenu.
 
  Cervikalni i vaginalni brisevi
  Dan pre uzimanja briseva ne smete imati seksualni odnos i ne smeju biti prisutni tragovi krvi u sekretu. Specifične analize cervikalnog brisa na hlamidiju i mikoplazmu ne treba raditi u periodu ovulacije.
 
  Muškarci - uretralni bris
  Pre uzimanja uretralnog brisa pacijent ne treba da urinira sat do dva.
 
  Vaginalni i cervikalni bris
  Najčešće se uzima iz zadnjeg dela vagine kroz spekulum. Sekret i gnoj se mogu uzeti i sterilnom gazom kojom se sakuplja uzorak, a potom stavlja u sterilnu bocu.
 
  Bris iz uretre
  U zavisnosti od toga za koju mikrobiološku analizu je potreban, bris iz uretre se uzima na različite načine. Da bi se izolovala bakterija gonokoka, uzima se kap uretralnog sekreta, dok se za bakteriološki pregled bris unosi u uretru do dubine od dva do četiri centimetra i rotira.
 
  Bris iz uha
  Uzima se pomoću ušnog spekuluma kroz spoljašnji slušni kanal, koji prethodno mora da bude očišćen i dezinfikovan. Tokom ove procedure slušni kanal mora da bude dobro osvetljen, a ušna školjka ispravljena na prelazu hrskavičavog u koštani deo slušnog kanala.
 
  Rektalni bris
  Uzima se prilikom kontrolnog pregleda pre upisa deteta u vrtić i kada pacijent ne može da da stolicu na analizu. Uzorak se uzima kroz sterilno gumeno crevo, a zatim odlaže u sterilnu epruvetu.
 
  Bris oka
  Može da se uzme bris sa konjunktive ili rožnjače, a sve u zavisnosti od toga na kom je mestu lokalizovana infekcija. Sekret s rožnjače se uzima iz svakog oka posebno, posle primene lokalnog anestetika.
 
 
  S. O.