Broj 160
Početna > Lepi i zdravi > Kad se stomak naduje

Vrste bruha

Kad se stomak naduje

Kila ili bruh je česta bolest koja se može pojaviti u detinjstvu pa sve do starosti

Kilom se obično naziva ispadanje jednog dela trbušnih organa zajedno sa trbušnom maramicom kroz otvor u trbušnom zidu. Bruh, kila ili hernija je stanje koje nastaje kada se unutrašnji organi istisnu kroz oslabljeni segment mišićnog tkiva. Neke kile su urođene, a neke nastaju tokom života kada se pritisak u trbušnoj duplji poveća. To se dešava na primer prilikom nekog težeg posla, kašlja, kod slobodne tečnosti u trbuhu. Takođe nastaje kod mršavih, slabašnih ljudi, kao i kod debelih. Hernija može da nastane i na mestu gde je trbušni zid povređen ili sečen u toku operacije.

Vrste kile

Preponska ili ingvinalna hernija

Najčešća je i sreće se kod muškaraca u 80 – 90 odsto svih kila trbušnog zida. Kod muškaraca kilna kesa prolazi kroz preponski kanal pored semenog kanala i krvnih sudova koji idu do testisa. Kod žena kroz taj kanal prolaze okrugle materične veze i pored njih može da nastane kila.
 
Femoralna, bedrena ili kruralna

Ova kila se javlja mnogo češće kod žena. Nastaje prolaskom kilne kese u preponama kroz otvor na trbušnom zidu kroz koji prolaze krvni sudovi za noge.
 
Pupčana ili umbolikalna hernija

Nastaje na mestu gde su prolazili krvni sudovi pupčane vrpce od majke do bebe u toku njenog života u materici.
 
Hijatus hernija

Kod ove vrste kile želudac pored jednjaka sklizne u grudnu duplju.

Ventralna, abdomonalna hernija ili kila bele linije

Nastaje po središnjoj liniji trbuha. Kila po središnjoj liniji trbuha je najčešće u predelu iznad pupka.

Simptomi bolesti

Kod preponske kile može se osetiti, a i videti izbočinu koju stvara deo creva ili tkivo. Izbočina se pojavljuje na prelazu bedra u prepone. Kod muškaraca kila može prodreti u skrotalnu vreću i uzrokovati bol i otok skrotuma. Kila se najlakše poznaje po tome što se na kašalj jače izbočuje trbušni zid, a za vreme ležanja ili pod blagim pritiskom izbočina se vraća u trbuh. Simptomi preponske kile su nelagodnost i bol pri saginjanju, kašljanju ili podizanju. Ponekad sadržaj kile sraste za kilnu kesu pa je nemoguće vratiti guranjem prstima sadržaj u trbušnu duplju.

Lečenje hernija

Najčešći medicinski tretman za kilu je hirurški. Tokom zahvata, zatvara se otvor u mišićnom zidu. Savetuje se da se kila operiše na vreme, dok nije postala suviše velika i dok je trbušni zid još očuvan, tako da se njime može zatvoriti otvor kile. Postoji više vrsta hirurškog lečenja hernija. Klasičan pristup, koji se ređe koristi, zatim sve češća implantacija bioaktivnih materijala tzv. mrežica, kao i laparoskopske metode. Koji će od tretmana biti primenjen zavisi od lokalnog nalaza i procene hirurga. Konzervativno lečenje je ručno vraćanje kilnog sadržaja u trbuh i nošenje ortopedskih steznika. Međutim, izlečenje je moguće samo hiruškim putem.

Kila kod dece

Neke mame u prvim nedeljama života svoje bebe, prilikom presvlačenja ili kupanja, mogu primetiti da se, dok beba plače, njen pupak naduje ili se u preponi pojavi ispupčenje. Ovi simptomi mogu ukazati na bruh kod novorođenčeta. Kod neke dece bruh se primeti još na rođenju. Kod drugih se javi u prvim nedeljama života. Iako su dečaci bruhu skloniji, on može pogoditi i devojčice, ali četiri puta ređe. Najveći broj se dijagnostikuje u prvoj godini detetovog života. Kod predisponirane dece može se javiti u drugoj, trećoj godini ili kasnije.