Broj 16
Početna > Lepi i zdravi > USPORITE STARENJE

USPORITE STARENJE

Starenje se, kao normalan biološki proces, ne može izbeći ni zaustaviti. Ali, urednim životom se može odložiti ili usporiti

Pre svega, sprovođenje izvesnih mera treba početi još od detinjstva. Na neke od njih treba misliti čak i u drugom stanju. Danas više niko ne sumnja u to da hrana koju majka jede za vreme trudnoće i okolina u kojoj ona za to vreme živi utiču na stvaranje njenog ploda. Iz brakova zdravih roditelja, roditelja koji žive u povoljnim higijenskim uslovima, a posebno majka, rađaju se mnogo snažnija i zdravija novorođenčad. U zdravom detinjstvu stvara se otpornost prema bolesti i starenju. Ta otpornost, stečena u ranom detinjstvu, predstavlja osnovu za dobro zdravlje kroz ceo život, pa i osnovu za duboku starost.
Genetika ima veliku ulogu u usporavanju procesa starenja. Zapaženo je da je u nekim porodicama pojava dugovečnosti češća nego u drugim. A to znači da hromozomi roditelja prenose potomstvu u nasleđe, pored ostalog, i sposobnost da dugo žive.

1. Alkoholna pića treba svesti na umerenu dozu. Mozak, jetra, želudac, bubrezi i ostala plemenita tkiva degenerišu se postepeno pod uticajem alkohola i ne mogu da funkcionišu normalno. Na sve te važne i osetljive organe deluje na sličan način i pušenje.

2. San je veoma važan. On je neophodna fiziološka potreba kako čoveka tako i mnogih drugih sisara. San treba da traje onoliko vremena koliko je potrebno da se organizam odmori i okrepi. Deca, zavisno od uzrasta, treba da spavaju devet do deset, pa i više sati na dan. Odojčad i mala deca više spavaju nego što su budna, naročito prvih meseci života. Odraslima je potrebno sedam do osam časova, no ima onih kojima je dovoljno i kraće spavanje.

3. Ljubavni, seksualni odnosi su potreba svake zdrave osobe u doba polne zrelosti do vremena kada prestanu da je na to nagone hormoni. U polnim odnosima, kao i u čitavom životu, treba očuvati umerenost.

4. Sport je, takođe, itekako važan, kao na primer pešačenje, planinarenje, plivanje, veslanje, trčanje, atletika...
Smatra se da bi ljudi uz rad i dovoljno kretanja, uz uredan život, bez alkoholnih pića i duvana, uz umerenu, zdravu i laku hranu koja sadrži manje masti, a više belančevina, ugljenih hidrata (šećera), vitamina i u dovoljnoj količini mineralnih soli, mogli u većem broju slučajeva da žive duže. Ali, na takav život treba da se navikavaju od mladosti i da tako žive do najstarijih dana. Uredan život, uz dovoljno kretanja, i umerena ishrana najbolja su garancija protiv ranog starenja.
Još je starogrčki lekar Hipokrat, za one koji žele da budu uvek zdravi i da dožive duboku starost, propisao sledeći preventivni recept: "Rad, hrana, piće, san i ljubav - sve pomalo."