Broj 129
Početna > Lepi i zdravi > ŽIVOT BEZ BOLA I RIZIKA

Akupunktura za 21. vek

ŽIVOT BEZ BOLA I RIZIKA

Stara kineska terapija možda je i pred pobedom nad mnogim savremenim bolestima jer medicina stara skoro 5000 godina uspešno leči i modernog čoveka. Tradicija u rukama modernog lekara, to je i više od zdravlja. To je način života...

Zašto govorimo o akupunkturi danas kad je zapadna medicina u neviđenom procvatu? Ne treba se čuditi. Akupunktura je odavno uverila i modernu medicinu i pacijente u svoju efikasnost. Uostalom, ovom istočnjačkom terapijom lečilo se 5000 godina - više od polovine čovečanstva. U Evropu su je doneli misionari, početkom 17. veka. Ali, da preskočimo ta tri veka. Ljude sigurno više interesuje sadašnjost. Opravdano, jer i pored svih medicinskih otkrića zvanične medicine, nisu nestale ni glavobolje, ni čirevi ni alergije. Sedamdesete godine prošlog veka ušle su u istoriju ove najstarije terapije. Svetska zdravstvena organizacija priznala je akupunkturu kao ravnopravnu medicinsku terapiju. Da li je akupunktura alternativna medicina? To je velika zabluda, jer su upravo istraživanja pre zvaničnog priznanja pokazala da akupunktura ima bezbroj dodirnih tačaka sa zapadnom medicinom. Tako se, 5000 godina posle, stiglo do ove dve medicine: službene i tradicionalne. One nisu nikakva „konkurencija" jedna drugoj. Svetski stručnjaci, istražujući fenomen akupunkture, stigli su do termina - komplementaran. Ova terapija je, zapravo, dopuna službenoj medicini i takvu su je priznale Ujedinjene nacije. A izlečeni pacijenti svakodnevno nas uveravaju u izuzetnu efikasnost upravo tog spoja dve medicine. 
 
  Jin i Jang
  Izraz akupunktura potiče od latinske reči acus (igla) i pungere (bockati). To je metoda po kojoj igle ubadaju u određene tačke na telu, koje se nazivaju akupunkturnim tačkama. One su raspoređene na telu duž određenih meridijana, a meridijani su energetski tokovi duž kojih teče vitalna energija Či. Malo čudna simbolika: meridijana ima 12, a akupunkturnih tačaka 365, sve kao u jednoj godini. Energija Či je - suština života. Ona ima konačan, predvidljiv put kroz telo, nešto kao mreža železničkih pruga. Kako železnice imaju glavne stanice, tako i telo ima 12 glavnih organa i telesnih funkcija, i na tim tačkama energija menja smer duž svog puta. To je jednostavan, zatvoren krug. Radi lakšeg razumevanja taj put je podeljen na glavne „pruge", koje još nazivamo meridijani. Nazivamo ih po organu ili funkciji prema kojima vodi ta pruga. Pored njih, postoje mnoge „raskrsnice" i male stanice duž energetskog ili, bolje rečeno, bioenergetskog kruga. Te stanice su aku-tačke.
  U prirodi bioenergije je da „teče" kroz telo harmonično i glatko. Međutim, ima bezbroj situacija koje mogu da preseku i ometu put te energije. To kidanje, po tradicionalnoj medicini, ima samo jedan uzrok: unutrašnja okolina organizma izvedena je iz ravnoteže. Pa se zbog te poremećene ravnoteže i put energije kida. Tada na scenu nastupaju akupunkturne tačke koje reaguju da bi ponovo uspostavile tokove. Ako do toga ne dođe, zdravstveno stanje će se pogoršati i na kraju stiže - bolest. Međutim, te tačke se moraju stimulisati da bi obavile svoj posao. Tada kineske igle „stupaju" na scenu, u stvari, počinje - akupunktura. 
 
  Terapija bez igala
  Akupunktura je „alternativa" savremenoj medicini, a Multilaser u Vitalisu je najsavremenija alternativa akupunkturi. Istovremenom stimulacijom većeg broja akupunkturnih tačaka dobijaju se daleko bolji efekti u lečenju, što je suština Multilasera, a uz to terapija je potpuno bezbolna, jer nema igala. Multilaser daje bolje efekte u lečenju nego monolaser, što potvrđuju brojne kliničke studije koje smo dokumentovali žiriju. Kao i egzaktni dokazi delovanja u obliku laboratorijskih analiza krvi poput - stabilizacije nivoa šećera u krvi, holesterola, triglicerida. Naš najnoviji Multilaser, nagrađen zlatnom medaljom u Ženevi, posebnog je dizajna i posebne talasne dužine, koja mu omogućava specifična biološka dejstva na tkiva. Leči bolove, bolne sindrome, isceljuje rane, smanjuje proširene vene, vraća elastičnost krvnim sudovima i tkivima, leči reumatizam, upale sinusa, jajnika, prostate, bešike, koristi se u estetici za zatezanje kože, smanjenje ožiljaka... Tako se u Vitalisu kombinovanom terapijom miri tradicionalno i moderno u cilju što bezbednijeg i uspešnijeg lečenja pacijenata.
 
  Dr Vesna Marinković-Mičić