Broj 117
Početna > Lepi i zdravi > BIOMEDICINSKI BETA GENERATOR

Frekvencije koje uništavaju viruse i bakterije

BIOMEDICINSKI BETA GENERATOR

Tvorac Roso terapije, naturopat, doktor biološke medicine Nenad Roso za Stil objašnjava po kom principu radi beta generator, na koji način deluje na organizam i šta je, zapravo, kvantna medicina

Roso terapija se zasniva na učenjima dr Ota Varburga, koji je dobio Nobelovu nagradu 1931. godine, dr Džona Berda, dr Rajfa i Nikole Tesle. Terapija je mozaik od četiri elementa i sastoji se od Hipokratove dijete, kojom se čisti krvotok od hemijskih kancerogena, bioloških lekova, Bio healinga energetskog tretmana i Rajf beta generatora. Generator je napravio davnih '30-ih godina prošlog veka američki lekar dr Rejmond R. Rajf i time udario temelj kvantnoj medicini. U Rusiji su kvantna medicina i lečenje frekvencijama priznati u rangu službene medicine još od 1984. godine. Rajf generator je dekoder (čitač) programa koji se nalaze na CD-u. Postoji više od 200 poznatih programa za lečenje raznih poremećaja i bolesti. Rajf generator deluje na poremećaj u ćelijskoj signalizaciji, koji i dovodi do bolesti.
 
  Frekvencije elektromagnetnog polja
  Biomedicinski generator je rezultat naučnog istraživanja delovanja elektromagnetnog polja na razne biosisteme pri različitim uslovima. Istraživanja pokazuju da adekvatnom stimulacijom organizma, određenim frekvencijama elektromagnetnog polja, mikroorganizmi, bakterije, virusi, plesni, paraziti budu uništeni, a da pri tom ne dolazi do oštećenja ćelija unutar sistema. Ovim tretmanom se postiže bolja funkcionalnost, reproduktivnost i oslobađanje ćelija od toksičnih materija. Nakon obavezne dijagnoze, pristupa se izradi programa terapije pojedinačno za svakog pacijenta, što se snima na CD memoriju. Postoje osnovni, opšti i lični programi koje pacijent primenjuje pri tretmanu po unapred predviđenom redosledu. Biomedicinski generator je izrađen na principu najmodernijih elektronskih uređaja koji se koriste u savremenoj medicini i dijagnostici. Svi programi za terapije nalaze se na kompakt diskovima, a beta generator ih „čita" i prenosi na telo. Namena tih programa je da emituju precizno određene frekvencije koje ulaze u rezonancu sa frekvencijama različitih mikroorganizama i time ih uništavaju. Postoje programi koji aktiviraju, npr. enzim Rpn13, koji je detektor toksina u ćeliji, i dok ih on ne detektuje i pošalje signal, nema čišćenja ćelija. Beta generator aktivira i enzim P4D1, jedan od najjačih i najvažnijih enzima koji vrše zaštitu i obnovu DNK. Takođe, aktivira i imunosne ćelije CD4 koje su izuzetno važne za sprečavanje infekcija. Programi za pojedine, posebne bolesti dobijaju se tek nakon dijagnostike urađene po osmotskim principima i uglavnom se prave za svaku bolest i svakog pacijenta posebno.
 
  Uzrok bolesti su poremećaji u vibraciji
  Beta generator deluje na uzrok poremećaja koji je doveo do bolesti. Svi zdravstveni problemi, sve naše bolesti, vezani su za poremećaje u vibraciji našeg energetskog polja. Svaka ćelija u našem telu poseduje određenu biološku frekvenciju, određeni biološki sindrom. Za taj signal zaslužna je naša DNK, koja se nalazi u jezgru svake ćelije i koja emituje određeno biofotonsko zračenje. Snaga biofotonske emisije kod čoveka je oko 10 fotona po kvadratnom centimetru u sekundi, pri talasnoj dužini od 200 do 900 nanometara, što znači da je smeštena unutar spektra vidljive svetlosti, od ultraljubičaste do infracrvene. U našem telu postoji od 75.000 do 100.000 milijardi ćelija i ne postoje dve koje imaju isti ćelijski signal, istu frekvenciju. Skup svih tih frekvencija, svih ćelijskih signala čini oko našeg tela elektromagnetno frekvencijsko informacijsko polje - auru. Ona se nalazi oko našeg tela kao plašt, čaura na udaljenosti od 75 do 150 cm i uglavnom je nevidljiva oku prosečnog posmatrača. To naše energetsko polje u stalnoj je vibraciji i interakciji sa kvantnim poljem čiji smo i mi deo. Sve naše bolesti započinju upravo poremećajem u vibraciji našeg energetskog polja, što se ogleda i u promeni oblika i boje naše aure. Poremećajem vibracije dolazi i do poremećaja u biološkom signalu ćelija, te on prelazi u patološki signal. To, nadalje, izaziva poremećaje u biohemijskim procesima u telu, a time dovodi do metaboličkih poremećaja u ćeliji, tkivu, organu i na kraju se manifestuje kao bolest na fizičkom nivou.
 
  Energetsko polje mora biti u ravnoteži
  Važnost beta generatora u teoriji ogleda se upravo u njegovoj sposobnosti da poremećaj u vibraciji našeg energetskog polja vrati u ravnotežu i patološkoj frekvenciji (pogrešnom ćelijskom signalu) ponovo vrati biološki oblik. Uz pomoć generatora, kroz telo se propušta spektar kontrolisanih bioloških frekvencija, u kojem svaka ćelija prepoznaje svoju biološku frekvenciju, ulazi s njom u sinhronizaciju i ponovo vraća svoj biološki signal. To se naziva kvantni skok, a podrazumeva da je došlo do izlečenja na energetskom polju. Patološki signal koji je prouzrokovao poremećaje u biohemijskim procesima biva zamenjen biološkim signalom, što dovodi prvo do oporavka na molekularnom nivou u samoj ćeliji, a potom i tkivu, organu i na kraju do izlečenja na fizičkom nivou.