Broj 113
Početna > Lepi i zdravi > KO JE PSIHOLOG, A KO PSIHIJATAR

Lekari za dušu

KO JE PSIHOLOG, A KO PSIHIJATAR

Kome ćete se obratiti za pomoć kada imate psihičkih tegoba? U principu, moguće je potražiti pomoć i od psihologa i od psihijatra, budući da se i jedan i drugi brinu o duševnom zdravlju ljudi. Ipak, postoje značajne razlike između ove dve profesije

Kome ćete se obratiti za pomoć, zavisi od vrste problema i poremećaja, ali i od osobe. Ponekad je problem jednostavan i, da bi se otklonio, dovoljan je jedan ili nekoliko razgovora sa stručnom osobom koja se bavi psihoterapijom ili savetovanjem. Međutim, problem može da bude i ozbiljniji i tada pomoć pružaju i neuropsihijatri, u saradnji sa psihijatrom ili psihologom.
 
  Psihijatar je lekar, osoba koja je prvo završila Medicinski fakultet, a zatim i specijalizaciju iz psihijatrije, nauke koja se bavi duševnim bolestima i njihovim lečenjem. Psihijatar radi na klinici i leči medikamentima i psihoterapijom. Za razliku od psihologa, psihijatar pacijentu može da prepiše lekove.
  Psiholog je završio studije psihologije, nauke koja sagledava ljudsko ponašanje i psihu široko i bavi se različitim aspektima psihičkog života kao, na primer, kakve stavove imamo, kako pamtimo, šta utiče na naše ponašanje i osobine... Samo jedan njen segment, klinička psihologija, bavi se izučavanjem i lečenjem psihičkih oboljenja i pružanjem psihološke pomoći. Psiholog može da radi u školi, firmi, na institutu i u bolnici.
  Neuropsihijatri su takođe lekari, ali oni imaju specijalizaciju iz neuropsihijatrije, nauke koja obuhvata psihijatriju i neurologiju, koja se bavi organskim i funkcionalnim oboljenjima nervnog sistema. Oni rade u bolnicama i na klinikama.
 
  Ko je od njih psihoterapeut?
  I psiholog i psihijatar i neuropsihijatar mogu da budu psihoterapeuti ako se dodatno edukuju iz određene psihoterapije. Edukacija traje nekoliko godina i budući terapeut, osim što uči teoriju, prolazi kroz svoju psihoterapiju i analizu.