Broj 111
Početna > Zanimljivosti > UVEK SAVRŠENI I NAJBOLJI

Perfekcionizam

UVEK SAVRŠENI I NAJBOLJI

Težnja ka visokom dostignuću u nekoj oblasti i sklonost osobe da od sebe traži savršenstvo i maksimalan mogući učinak smatra se perfekcionizmom. Saznajte kako da prepoznate potencijalnu cepidlaku kod sebe i drugih

Opisujući druge ljude, često govorimo o tome kakav je njihov odnos prema onome što rade, koliko napora ulažu i kakve ciljeve sebi postavljaju. Procenjujući ih na ovaj način, za nekog kažemo da sve što radi - radi savršeno, da je spreman da da sve od sebe da bi uspeo, da se čovek može osloniti na njega ako mu se poveri neki zadatak, da će se sigurno potruditi da uradi najbolje što može. S druge strane, postoje ljudi koji ne mare za to što rade i ne zanima ih da li su i koliko su u nečemu uspeli, a rade preko volje i bez elana. Ima i onih za koje smo skloni da kažemo da su uvek u grču, da im je toliko važno da uspeju i da i mali neuspeh doživljavaju kao da je „propast sveta", neko bi dodao da je reč o „bolesnim perfekcionistima". Šta je perfekcionizam, kada on predstavlja zdrav odnos prema postignuću, a kada prerasta u ono što ometa funkcionisanje osobe u celini?

Kako otkriti perfekcionistu
1. Mora da obavi posao savršeno u svakom pogledu
Perfekcionista postavlja najviše moguće standarde za obavljanje posla i dok se oni u potpunosti ne zadovolje, posao se ne smatra obavljenim.
2. Previše pažnje posvećuje sitnicama
Ne pravi razliku između onoga što je bitno i onoga što je manje važno, perfekcionista izgubi mnogo vremena baveći se „malim stvarima".
3. Sve stvari drži pod konac
Perfekcionista je tačan, precizan i detaljan, i može se reći da je „cepidlaka". Drugi ga smatraju nefleksibilnim. Perfekcionistu ćete prepoznati po tome što čuva i ne baca stare stvari - knjige, časopise, odeću - pod izgovorom: „Možda će mi ovo nekad zatrebati".
4. Uvek je na oprezu, brine da neko ne pogreši
Obavljanje posla koje nije „savršeno", perfekcionistu čini nervoznim, napetim i uvek pod pritiskom. Pravo na grešku je jedno od osnovnih prava, koje podređenima ne treba oduzimati. Naravno da iza tog prava stoji odgovornost da se greška ne ponovi.
5. Preosetljivost
Za perfekcionistu je karakteristično da se poistovećuje sa svojim poslom, što mu, s jedne strane, daje dodatnu snagu i motiv, ali ga, s druge, čini veoma osetljivim. To ima za posledicu da čak i dobronamerne primedbe i savete može pogrešno da shvati i primi lično.
6. Zabrinutost
On uvek daje sve od sebe i za njega je to pitanje morala. Problem je u tome što isti takav stav očekuje od drugih, što nije realno. Pored toga, njegova zaokupljenost ispunjenjem cilja dovodi do toga da ne poklanja dovoljno pažnje ljudima koji taj cilj treba da ostvare.
7. Nema vremena za odmor
Perfekcionista želi da posao obavi bolje nego što se to od njega traži, a pogotovo bolje od drugih. Zbog predanosti, zabrinutosti i težnje da sve drži pod kontrolom, perfekcionista nema vremena za odmor.