Broj 111
Početna > Lepi i zdravi > KORDICEPS

Čudotvorna gljiva

KORDICEPS

Mnogi zapadni naučnici i herbalisti sa Istoka slažu se da je kordiceps jedna od najlekovitijih biljki na svetu, što potvrđuju i brojne nagrade. Saznajte po čemu je jedinstvena i koje bolesti leči

Kordiceps je kineski tradicionalni lek koji postoji 1200 godina. Apsolutno je jedinstven na svetu jer u jednom delu svog biološkog ciklusa postoji kao biljka, a u drugom kao insekt. Kordiceps pripada gljivama. Razmnožava se spajanjem muških i ženskih ćelija, jer u sebi sadrži oba ova principa. Živi tamo gde postoje odgovarajući uslovi za njen rast i ishranu (planinski masivi u Kini i na Tibetu visine 3500 m). U ovoj pečurki nalazi se 77 mikro i makro elemenata, više od 80 tipova fermenata, nezamenljive amino-kiseline, nezasićene masne kiseline, a prisutni su i vitamini i minerali, koji su neophodni za čovekovo zdravlje. Kordiceps je izvrsno sredstvo za poboljšanje imuniteta i poseduje snažno antibakterijsko i antivirusno dejstvo pa sprečava razvoj pneumokoka, zlatnog stafilokoka, virusa herpesa i hepatitisa. Poboljšava razmenu materija, ubrzava cirkulaciju, vrši detoksikaciju organizma, sprečava aktivnost leukocita i pospešuje oporavak obolelih od leukemije i drugih kancerogenih bolesti. Posebno je značajan u jačanju organizma nakon hemoterapije i radioterapije.
  Uticaj na ćelije raka
  Jedna od najvećih koristi od kordicepsa jeste potencijal ove pečurke kao izvora novih lekova protiv malignih oboljenja. Sve veći broj onkologa širom sveta preporučuje i koristi kordiceps kao dodatak lečenja. Pokazao je izvanrednu sposobnost ne samo u sprečavanju rasta, u nekim slučajevima čak i uništavanju određenih vrsta tumora, već i kao sredstvo pomoću kojeg imuni sistem i celo telo mogu da se održe jakim i vitalnim dok mu istovremeno prete efekti hemoterapije i radijacije. Njegovo sekundarno delovanje pomaže organizmu da efikasnije raspolaže resursima imunološkog sistema u slučaju stresa koji preživljava prilikom napada raka i omogućava mu da prepozna, iskoreni i spreči abnormalnosti i bolest.
  Uticaj kordicepsa na bubrege
  Pacijenti sa hroničnim oboljenjem i smanjenom funkcijom bubrega često pate od povišenog krvnog pritiska, proteinurije i anemije. Istraživanje sprovedeno na takvim pacijentima pokazalo je da je nakon mesec dana terapije kordicepsom njihov krvni pritisak snižen za 15 odsto, a znatno je smanjena i količina proteina. Pored toga, primećen je i skok superoksida dismutaze (SOD-a) koji, zajedno sa utvrđenim smanjenjem seruma lipopeorksida, sugeriše mogućnost neutralisanja slobodnih radikala, što rezultira manjim oštećenjem ćelija. U drugoj kliničkoj studiji, sprovedenoj na 57 pacijenata sa oštećenjem bubrega izazvanim gentamicinom, bolesnici su tretirani sa četiri-pet mililitara kordicepsa dnevno, ili nekim drugim, uobičajenim metodama. Nakon šest dana, grupa koja je primala kordiceps uspostavila je 89 odsto normalne funkcije bubrega, dok je kontrolna grupa povratila samo 45 odsto normalne funkcije bubrega. Vreme potrebno za oporavak grupe koja je uzimala kordiceps bilo je znatno kraće nego kod kontrolne grupe.
  Doziranje
  S obzirom na to da su klinički podaci o kordicepsu relativno novi, preporučena doza može da varira. Uopšteno, klinička ispitivanja su vršena sa tri do pet mililitara kordicepsa dnevno, osim u slučajevima teških oboljenja jetre kada je doza obično povećavana na šest do devet mililitara dnevno. Poznati su i lekari koji su svojim pacijentima, obolelim od raka, davali 20 pa i 30-50 ml dnevno. Mada ta količina može da se učini prevelikom, klinički rezultati postignuti tom terapijom su izvanredni, i nije zabeležena toksičnost kordicepsa.